Dôležité odkazy na webstránky:

Tlačové správyJustičnú akadémiu navštívil minister spravodlivosti Vietnamskej socialistickej republiky

     V dňoch 24. - 28. septembra 2014 navštívila Slovenskú republiku delegácia zástupcov Vietnamskej socialistickej republiky vedenú J. E.

Kategória:

Novou predsedníčkou Rady Justičnej akadémie sa stala JUDr. Viera Petríková

     Ustanovujúce prvé zasadnutie Rady Justičnej akadémie jej tretieho funkčného obdobia si dňa 27.06. 2014 v Pezinku zvolilo za jej predsedníčku JUDr.

Kategória:

10. výročie založenia Justičnej akadémie Slovenskej republiky

     S podporou spoločného projektu financovaného z Vyšehradského fondu a za účasti partnerov projektu, ktorými sú Poľská Justičná akadémia, Maďars

Kategória:

Študijná návšteva delegácie z Čiernej Hory v rámci programu CETIR

     V dňoch 02. - 04.

Kategória:

Justičná akadémia Slovenskej republiky spustila dvojročný projekt v oblasti trestnej justície v krajinách Vyšehradskej štvorky

Justičná akadémia Slovenskej republiky v desiatom roku svojej činnosti spustila dvojročný projekt v oblasti trestnej justície s názvom Justícia a ochrana po

Kategória:

THEMIS Competition 2014

V nadväznosti na doterajšie úspechy, Európska justičná vzdelávacia sieť (EJTN) vypísala 9. kolo súťaže THEMIS 2014.

 

Kategória:

Študijná návšteva delegácie z Moldavskej republiky

     V dňoch 24. - 28. novembra 2013 organizovala Justičná akadémia Slovenskej republiky študijnú návštevu zástupcov Moldavskej republiky.

 

Kategória:

Konferencia „Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy súdov do kontraktačného procesu“

     Justičná akadémia Slovenskej republiky v rámci realizácie projektu APVV-0518-11 „Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv" zorganizovala dňa

Kategória: