Dôležité odkazy na webstránky:

Tlačové správy


Študijná návšteva delegácie z Čiernej Hory v rámci programu CETIR

     V dňoch 02. - 04.

Kategória:

Justičná akadémia Slovenskej republiky spustila dvojročný projekt v oblasti trestnej justície v krajinách Vyšehradskej štvorky

Justičná akadémia Slovenskej republiky v desiatom roku svojej činnosti spustila dvojročný projekt v oblasti trestnej justície s názvom Justícia a ochrana po

Kategória:

THEMIS Competition 2014

V nadväznosti na doterajšie úspechy, Európska justičná vzdelávacia sieť (EJTN) vypísala 9. kolo súťaže THEMIS 2014.

 

Kategória:

Študijná návšteva delegácie z Moldavskej republiky

     V dňoch 24. - 28. novembra 2013 organizovala Justičná akadémia Slovenskej republiky študijnú návštevu zástupcov Moldavskej republiky.

 

Kategória:

Konferencia „Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy súdov do kontraktačného procesu“

     Justičná akadémia Slovenskej republiky v rámci realizácie projektu APVV-0518-11 „Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv" zorganizovala dňa

Kategória:


Študijná návšteva delegácie z Čiernej Hory v rámci programu CETIR

     Partnerská spolupráca v oblasti justície v rámci programu CETIR medzi Slovenskou republikou a  Republikou Čierna Hora sa začala v novembri v roku 2011.

Kategória:

Prijatie zástupcov veľvyslanectva Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v Slovenskej republike

     Dňa 3. októbra 2013 prijal riaditeľ Justičnej akadémie Slovenskej republiky JUDr.

Kategória:


Výročná správa Justičnej akadémie Slovenskej republiky za rok 2012

Rada Justičnej akadémie Slovenskej republiky schválila  na 34. zasadnutí rady výročnú správu svojej činnosti za rok 2012.

Kategória: