Dôležité odkazy na webstránky:

Tlačové správy


Študijná návšteva delegácie z Čiernej Hory v rámci programu CETIR

     Partnerská spolupráca v oblasti justície v rámci programu CETIR medzi Slovenskou republikou a  Republikou Čierna Hora sa začala v novembri v roku 2011.

Kategória:

Prijatie zástupcov veľvyslanectva Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v Slovenskej republike

     Dňa 3. októbra 2013 prijal riaditeľ Justičnej akadémie Slovenskej republiky JUDr.

Kategória:


Výročná správa Justičnej akadémie Slovenskej republiky za rok 2012

Rada Justičnej akadémie Slovenskej republiky schválila  na 34. zasadnutí rady výročnú správu svojej činnosti za rok 2012.

Kategória:

Tretí ročník medzinárodnej konferencie „Československé právnické dni“

     Tretí ročník medzinárodnej konferencie „Československé právnické dni", ktorú usporiadala Justičná akadémia Slovenskej republiky v spolupráci s Právnickou fakultou Masaryk

Kategória:

THEMIS Competition 2013

V nadväznosti na doterajšie úspechy, Európska justičná vzdelávacia sieť (EJTN) vypísala 8. kolo súťaže THEMIS 2013.

Kategória:

Spoločné pracovné rokovanie zástupcov MS SR, GP SR a JA SR

     Dňa 08.

Kategória:


Návšteva Nemeckého veľvyslanca v Detašovanom pracovisku Justičnej akadémie SR v Omšení

     Na pozvanie riaditeľa Justičnej akadémie Slovenskej republiky JUDr. Petra Hullu sa v rámci vzdelávacieho seminára „Nemecký jazyk - právnická terminológia"  dňa 17.

Kategória:

Pracovná cesta riaditeľa Justičnej akadémie Slovenskej republiky do Mníchova

V dňoch 07. - 09. októbra 2012  sa riaditeľ Justičnej akadémie Slovenskej republiky, JUDr.

Kategória: