Dôležité odkazy na webstránky:

Tlačové správy


Tretí ročník medzinárodnej konferencie „Československé právnické dni“

     Tretí ročník medzinárodnej konferencie „Československé právnické dni", ktorú usporiadala Justičná akadémia Slovenskej republiky v spolupráci s Právnickou fakultou Masaryk

Kategória:

THEMIS Competition 2013

V nadväznosti na doterajšie úspechy, Európska justičná vzdelávacia sieť (EJTN) vypísala 8. kolo súťaže THEMIS 2013.

Kategória:

Spoločné pracovné rokovanie zástupcov MS SR, GP SR a JA SR

     Dňa 08.

Kategória:


Návšteva Nemeckého veľvyslanca v Detašovanom pracovisku Justičnej akadémie SR v Omšení

     Na pozvanie riaditeľa Justičnej akadémie Slovenskej republiky JUDr. Petra Hullu sa v rámci vzdelávacieho seminára „Nemecký jazyk - právnická terminológia"  dňa 17.

Kategória:

Pracovná cesta riaditeľa Justičnej akadémie Slovenskej republiky do Mníchova

V dňoch 07. - 09. októbra 2012  sa riaditeľ Justičnej akadémie Slovenskej republiky, JUDr.

Kategória:

Vyznamenanie externých členiek pedagogického zboru Justičnej akadémie SR

     Utorok 11. septembra odovzdal francúzsky veľvyslanec na Slovensku, J.E.

Kategória:

Justičná akadémia bude spolupracovať s Právnickou fakultou Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach

     Riaditeľ Justičnej akadémie Slovenskej republiky JUDr. Peter Hulla a dekanka Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc.

Kategória:

Druhý ročník medzinárodnej konferencie „Československé právnické dni“.

     V dňoch 30. - 31.

Kategória:

Výročná správa Justičnej akadémie Slovenskej republiky za rok 2011

Rada Justičnej akadémie Slovenskej republiky schválila dňa 15.03.2012 na 26. zasadnutí rady výročnú správu svojej činnosti za rok 2011.

Kategória: