Dôležité odkazy na webstránky:

Tlačové správy


Prijatie delegácie z Arménskej republiky

            Dňa 2.

Kategória:

Medzinárodný seminár krajín V4 a Chorvátskej republiky

     Krajiny Vyšehradskej štvorky a Chorvátskej republiky na základe podpísaného Partnerského protokolu o spolupráci zorganizovali v dňoch 13. - 14. mar

Kategória:

Justičná akadémia SR bude spolupracovať s Bavorským Ministerstvom spravodlivosti.

     Pri príležitosti oficiálnej návštevy zástupcu Bavorského Ministerstva spravodlivosti na Slovensku, riaditeľ Justičnej akadémie SR JUDr. Peter Hulla a hlavný štátny radca Dr.

Kategória:

Justičná akadémia SR bude spolupracovať s Právnickou fakultou Univerzity Komenského

Riaditeľ Justičnej akadémie SR JUDr. Peter Hulla a dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc. podpísali dňa 14.

Kategória:

Stretnutie riaditeľov vzdelávacích inštitúcií, Paríž

            V dňoch 21. - 22. novembra 2011 usporiadala Európska justičná vzdelávacia sieť v Paríži stretnutie riaditeľov vzdelávacích inštitúcií.

Kategória:

5. medzinárodná konferencia o justičnom vzdelávaní, Bordeaux

            V dňoch 31. októbra - 3. novembra 2011 sa riaditeľ Justičnej akadémie Slovenskej republiky JUDr. Peter Hulla a sudkyňa Okresného súdu Bratislava V Mgr.

Kategória:

Nová obsahová náplň vzdelávania sudcov a prokurátorov

     V súlade so zákonom č. 548/2003 Z. z.

Kategória:

Návšteva veľvyslanca Francúzskej republiky v Slovenskej republike v Omšení

     Na žiadosť mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca J.E.

Kategória:

Európska komisia podporuje vzdelávanie odborníkov z právnej praxe

Komisia Európskeho parlamentu dňa 14.

Kategória:

Justičná akadémia SR bude spolupracovať so Slovenskou advokátskou komorou.

     Riaditeľ Justičnej akadémie SR JUDr. Peter Hulla a predseda Slovenskej advokátskej komory JUDr. Tomáš Borec podpísali dňa 18.

Kategória: