Dôležité odkazy na webstránky:

Tlačové správy


Vyznamenanie externých členiek pedagogického zboru Justičnej akadémie SR

     Utorok 11. septembra odovzdal francúzsky veľvyslanec na Slovensku, J.E.

Kategória:

Justičná akadémia bude spolupracovať s Právnickou fakultou Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach

     Riaditeľ Justičnej akadémie Slovenskej republiky JUDr. Peter Hulla a dekanka Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc.

Kategória:

Druhý ročník medzinárodnej konferencie „Československé právnické dni“.

     V dňoch 30. - 31.

Kategória:

Výročná správa Justičnej akadémie Slovenskej republiky za rok 2011

Rada Justičnej akadémie Slovenskej republiky schválila dňa 15.03.2012 na 26. zasadnutí rady výročnú správu svojej činnosti za rok 2011.

Kategória:

Prijatie delegácie z Arménskej republiky

            Dňa 2.

Kategória:

Medzinárodný seminár krajín V4 a Chorvátskej republiky

     Krajiny Vyšehradskej štvorky a Chorvátskej republiky na základe podpísaného Partnerského protokolu o spolupráci zorganizovali v dňoch 13. - 14. mar

Kategória:

Justičná akadémia SR bude spolupracovať s Bavorským Ministerstvom spravodlivosti.

     Pri príležitosti oficiálnej návštevy zástupcu Bavorského Ministerstva spravodlivosti na Slovensku, riaditeľ Justičnej akadémie SR JUDr. Peter Hulla a hlavný štátny radca Dr.

Kategória:

Justičná akadémia SR bude spolupracovať s Právnickou fakultou Univerzity Komenského

Riaditeľ Justičnej akadémie SR JUDr. Peter Hulla a dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc. podpísali dňa 14.

Kategória:

Stretnutie riaditeľov vzdelávacích inštitúcií, Paríž

            V dňoch 21. - 22. novembra 2011 usporiadala Európska justičná vzdelávacia sieť v Paríži stretnutie riaditeľov vzdelávacích inštitúcií.

Kategória:

5. medzinárodná konferencia o justičnom vzdelávaní, Bordeaux

            V dňoch 31. októbra - 3. novembra 2011 sa riaditeľ Justičnej akadémie Slovenskej republiky JUDr. Peter Hulla a sudkyňa Okresného súdu Bratislava V Mgr.

Kategória: