Dôležité odkazy na webstránky:

Tlačové správy


Nová obsahová náplň vzdelávania sudcov a prokurátorov

     V súlade so zákonom č. 548/2003 Z. z.

Kategória:

Návšteva veľvyslanca Francúzskej republiky v Slovenskej republike v Omšení

     Na žiadosť mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca J.E.

Kategória:

Európska komisia podporuje vzdelávanie odborníkov z právnej praxe

Komisia Európskeho parlamentu dňa 14.

Kategória:

Justičná akadémia SR bude spolupracovať so Slovenskou advokátskou komorou.

     Riaditeľ Justičnej akadémie SR JUDr. Peter Hulla a predseda Slovenskej advokátskej komory JUDr. Tomáš Borec podpísali dňa 18.

Kategória:

Návšteva sudcov Brazílskej federatívnej republiky v Justičnej akadémii Slovenskej republiky.

     V dňoch 26. - 30. 09.

Kategória:


Podpísanie Protokolu o partnerstve medzi krajinami V4 a Chorvátskom

Riaditeľ Justičnej akadémie Slovenskej republiky spolu s riaditeľmi ostatných vzdelávacích inštitúcií krajín V4 a Chorvátska podpísali dňa 21.

Kategória:

Seminár "Získavanie a prípustnosť dôkazov zo zahraničia", 23.-24.6.2011

V dňoch 23.

Kategória:

Zasadnutie Valného zhromaždenia EJTN, Budapešť 20-22.6.2011

Zástupcovia Justičnej akadémie Slovenskej republiky, riaditeľ  JUDr. Peter Hulla a Bc. Alexandra Juríčeková, sa v dňoch 20. - 22.06.2011 zúčastnili na 14.

Kategória:

Zmena spôsobu prihlasovania na semináre

Vážení autorizovaní užívatelia portálu Justičnej akadémie Slovenskej republiky,

Kategória: