Dôležité odkazy na webstránky:

Tlačové správy


Zasadnutie pracovnej skupiny EJTN

     V dňoch 21. - 23.

Kategória:

Plenárne zasadnutie Lisabonskej siete Rady Európy

V dňoch 16. - 17. februára 2011 sa Štrasburgu uskutočnilo Plenárne zasadnutie Lisabonskej siete Rady Európy. Na základe osobného pozvania sa predmetného zasadnutia zúčastnil JUDr.

Kategória:

Plenárne zasadnutie Inštitútu EIPA

 V dňoch 3. - 4.

Kategória:

Justičná akadémia je členom IOJT

Justičná akadémia na základe svojej žiadosti bola vybraná a schválená za člena Medzinárodnej organizácie pre justičné vzdelávanie (IOJT


Záverečná tlačová správa z medzinárodnej konferencie "Vymožiteľnosť práva v Slovenskej republike"

     Vymožiteľnosť práva v Slovenskej republike bola hlavnou témou medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala v dňoch 9. - 10. 12.

Kategória:

Poradná rada Európskych sudcov prijala „Magnu chartu Európskych sudcov“

Poradná rada Európskych sudcov (CCJE - Consultative Council of European Judges - vznikla pred 10 rokmi ako poradný výbor Výboru ministrov Rady Európy a zaoberá sa statusovými vecami sudcov

Kategória:

Seminár zameraný na medzinárodný Dohovor CITES

Justičná akadémia Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky zorganizovala v dňoch 27. - 28. september 2010 v Detašovanom pracovisku

Kategória:

Lord Justice John Thomas a britskí sudcovia v Omšení

Sudca odvolacieho súdu Anglicka a Walesu Lord Justice John Thomas s manželkou Lady Thomasovou navštívil počas svojho pobytu na Slovensku aj detašované pracovisko Justičnej akadémie Slove

Kategória:

Študijná cesta Bieloruskej delegácie

V dňoch 19. - 25. septembra 2010 prišla na Slovensko jedenásťčlenná delegácia z Bieloruska.

Kategória:

Návšteva Francúzskeho veľvyslanca v Omšení

     Dňa 14.

Kategória: