Belgicko, Brusel - on-line seminár so zameraním na Rodinné právo

Číslo
CI/2021/05
Druh
viacdenný
Typ
Zahraničné semináre
Miesto konania
Termín
-
Deadline

Popis:

 

Cieľom dvojdňového seminára je poskytnutie podrobných poznatkov o vysoko špecializovaných témach týkajúcich sa rôzných aspektov rodinného práva (napr. Cezhraničný rozvod a rodičovské práva povinnosti).Vzdelávanie budú zabezpečovať poprední akademici a odborníci z praxe. Odborní rečníci predstavia nariadenia Brusel  IIa a Rím III a prediskutujú otázky ako súdna príslušnosť, príslušné právo, uznávanie a výkon rozhodnutí a spolupráca vo veciach rodičovských práv a povinností a únosov detí.S cieľom skombinovať teoretický prístup s konkrétnejším sa budú organizovať semináre s cieľom poskytnúť rozšírené vedomosti o právnych predpisoch a judikatúre EÚ a uľahčiť výmenu najlepších postupov. Cieľom seminára je poskytnúť základné vzdelávanie v tejto oblasti európskeho práva.

 

Miesto konania:  on-line

 

Jazykový režim anglický jazyk

 

 

 Upozornenie!!!

 

Vzhľadom na skutočnosť, že celý proces nominácie zo strany JA SR do EJTN na zahraničné semináre prebieha on-line prostredníctvom OSP (Online System for Participants) je potrebné  zvažovať záujem a reálne možnosti účasti pri prihlasovaní na konkrétny seminár, nakoľko po termíne stanovenom EJTN na nomináciu sa systém uzatvára.

 

Vzhľadom na vývoj pandemickej situácie súvisiacej s COVID-19 semináre sú organizované on-line formou webináru a nie prezenčnou formou, ktorá je zatiaľ pozastavená na základe oznámenia EJTN do 31.7.2021. V prípade zmeny vám bude poskytnutá informácia.  

 

Pripomíname Vám povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup tu: http://www.ja-sr.sk/node/3837) do svojich osobných súborov v prípade, že ho tam ešte nemáte nahraté.

 

Podmienkou účasti na seminári je súhlas priameho nadriadeného s prihlásením a absolvovaním aj on-line zahraničného seminára alebo výmenného programu.

 

Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať stručnú  správu po  absolvovaní on-line seminára na základe ktorej bude vyznačená vaša aktívna účasť na podujatí.   

 

 

 Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.

 

 

 

Sekundárna cieľová skupina
Sudcovia
Prokurátori
Počet účastníkov
2
Tajomník JA pre prípravu
JUDr. Dagmar Hupková
Urgentná komunikácia
dagmar.hupkova@justice.sk