Česká republika - Kroměříž - Základy práva hospodárskej súťaže EÚ

Číslo
2022/ERA/01
Druh
viacdenný
Typ
Zahraničné semináre
Termín
-
Deadline

Popis:

 

Európska akadémia práva (ERA)  v spolupráci s Justičnou akadémiou Českej republiky organizuje seminár pre českých a slovenských sudcov „Základy práva hospodárskej súťaže EÚ“. Program seminára spolu s podmienkami účasti je v prílohe.

 

Seminár ponúka vnútroštátnym sudcom prehľad o uplatňovaní článkov 101 a 102 ZFEU a príslušných sekundárnych právnych predpisoch, ako aj o vnútroštátnych právnych predpisoch predvádzajúcich smernicu o náhrade škody do českého a slovenského práva, a poskytne nástroje nevyhnutné pre riešenie prípadov týkajúcich sa štátnej podpory.

 

Účasť je bezplatná a náklady  spojené s cestovným, ubytovaním a stravovaním. sú hradené, poistenie si hradí účastník. 

 

Miesto konania: Česká republika, Kroměříž

 

Jazykový režim:  český a slovenský jazyk

 

Prihlásenie na stránke: https://applications.european.law/sk/Registrations/Apply/222DV41f

                                 

 Upozornenie!!!

 

Podmienkou účasti na seminári je súhlas priameho nadriadeného s účasťou na zahraničnom vzdelávacom podujatí. Dávame do pozornosti podmienky účasti str. 4,  ktoré sú súčasťou programu.

 

Pripomíname Vám povinnosť zaslať mailom na adresu dagmar.hupkova@justice.sk  podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka, ak ho nemáte nahraté v súboroch.

 

Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať stručnú  správu po  absolvovaní  seminára v termíne do 15 dní  po jeho absolvovaní.  Na základe uvedenej správy bude vyznačená vaša aktívna účasť na podujatí.   

 

  Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.

 

Lektor(i)

ERA

Justičná akadémie Českej republiky

Primárna cieľová skupina
Prokurátori
Iná primárna skupina
Sudcovia , prokurátori, asistenti sudcov a prokurátorov, justiční čakatelia a zamestnanci sudov
Zodpovedný koordinátor
ERA
Tajomník JA pre prípravu
JUDr. Dagmar Hupková
Urgentná komunikácia
dagmar.hupkova@justice.sk