Cyprus, Nikózia - on-line - Verejné obstarávanie v EÚ

Číslo
AD/2021/04
Druh
viacdenný
Typ
Zahraničné semináre
Miesto konania
Termín
-
Deadline

 

Popis:

 

Seminár EJTN o práve EÚ v oblasti verejného obstarávania je zameraný na to, aby vnútroštátnym sudcom umožnil dobré pochopenie kľúčových pojmov, zásad a tém zákona o verejnom obstarávaní EÚ a aktualizáciu judikatúry súdov EÚ. Osobitná pozornosť sa bude venovať opravným prostriedkom, presadzovaniu a rozdielom medzi pravidlami a postupmi na vnútroštátnej úrovni.

 

Účastníci si budú môcť prehĺbiť svoje vedomosti o práve EÚ v oblasti verejného obstarávania, identifikovať hlavné právne témy, ktoré je potrebné zohľadniť pri rozhodovaní v tejto oblasti práva, čo im umožní porozumieť zložitým výzvam, ktoré  súvisia s rozhodovaním v cezhraničných prípadoch.

 

 

Miesto konania: on-line

 

 

Jazykový režim anglický jazyk

 

 

 Upozornenie!!!

 

Vzhľadom na skutočnosť, že celý proces nominácie zo strany JA SR do EJTN na zahraničné semináre prebieha on-line prostredníctvom OSP (Online System for Participants) je potrebné  zvažovať záujem a reálne možnosti účasti pri prihlasovaní na konkrétny seminár, nakoľko po termíne stanovenom EJTN na nomináciu sa systém uzatvára.

 

Vzhľadom na vývoj pandemickej situácie súvisiacej s COVID-19 v prípade zmien pokiaľ ide  o formu podujatia (on-line alebo prezenčná forma) vám budú poskytnuté informácie priamo zo strany EJTN.

 

Pripomíname Vám povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup tu: http://www.ja-sr.sk/node/3837) do svojich osobných súborov v prípade, že ho tam ešte nemáte nahraté.

 

Podmienkou účasti na seminári je súhlas priameho nadriadeného s prihlásením a absolvovaním aj on-line zahraničného seminára alebo výmenného programu a prihlásenie na stránke JA SR.

 

Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať stručnú  správu po  absolvovaní  seminára v termíne do 15 dní  po jeho absolvovaní.  Na základe uvedenej správy bude vyznačená vaša aktívna účasť na podujatí.   

 

 

 Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.

 

 

Odborný garant
EJTN
Primárna cieľová skupina
Sudcovia
Iná primárna skupina
Sudcovia so zamerním na správne právo
Počet účastníkov
1
Tajomník JA pre prípravu
JUDr. Dagmar Hupková
Urgentná komunikácia
dagmar.hupkova@justice.sk