Florencia, Taliansko - Justičná spolupráca v trestných veciach: praktická simulácia na základe prípadov (obchodovanie s ľuďmi) EJTN

Číslo
CR/2024/13
Druh
viacdenný
Typ
Zahraničné semináre
Termín
-
Deadline

Prehľad

Tento vzdelávací seminár je založený na metodológii „učenia sa praxou“ a simuláciách rôznych štádií justičnej spolupráce EÚ pri kontrole cezhraničnej trestnej činnosti. Účastníci budú pracovať na prípade obchodovania s ľuďmi, ktorý zahŕňa vnútroštátnu aj cezhraničnú justičnú spoluprácu. Účastníci budú diskutovať o praktických prípadoch na základe ich vnútroštátnych právnych systémov, a čo je najdôležitejšie, spoznajú systémy svojich kolegov v iných členských štátoch, čím podporia spoluprácu EÚ a vzájomnú dôveru pri vykonávaní európskeho zatykača alebo pri žiadostiach o vzájomnú právnu pomoc. Účastníkom budú pomáhať medzinárodní a národní experti, kontaktné miesta EJS a zástupcovia Eurojustu. Bude sa venovať aj komplexnému prehľadu práce Eurojustu a EJS a ich príspevku k medzinárodnej justičnej spolupráci v trestných veciach.

Učebné ciele

  • Získajte informácie o vzťahu medzi organizovaným zločinom a obchodovaním s ľuďmi. Účastníci získajú praktické vedomosti o tom, ako viesť vyšetrovanie a efektívne pristupovať k týmto druhom trestných činov.
  • Získať poznatky o existujúcich právnych nástrojoch EÚ s osobitným zameraním na európsky zatýkací rozkaz (EZR), európsky vyšetrovací príkaz (EIO), príkaz na zaistenie a ako vytvoriť spoločné vyšetrovacie tímy (JIT).
  • Identifikovať, uplatňovať a využívať nástroje justičnej spolupráce v konkrétnych situáciách a každodenných činnostiach.
  • Lepšie porozumieť kľúčovým právnym pojmom, definíciám a terminológii týkajúcim sa predmetu seminára a úlohy rôznych zainteresovaných strán a sietí v justičnej spolupráci, ako sú Eurojust, Europol a EJS.

 

Oblasť práva: trestné právo

Jazyk podujatia: angličtina 

Cieľová skupina: sudcovia, prokurátori

Počet účastníkov: 1 (1 náhradník)

Aktivita je hradená z prostriedkov EJTN podľa finančných podmienok dostupných na https://ejtn.eu/wp-content/uploads/2023/02/EJTN-Corporate-Financial-Policy-2023-2.pdf.

Podmienkou účasti je súhlas priameho nadriadeného, ktorý je potrebné zaslať na mail karol.moravek@justice.sk do 15.8.2024.

Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty. Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre Vašu prax, rozsah min. 1 normostrany. Ďalšie odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii. Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.