Francúzsko, Štrasburg - Ľudské práva a prístup k spravodlivosti v EÚ

Číslo
HFR/2022/02
Druh
viacdenný
Typ
Zahraničné semináre
Termín
-
Deadline

Popis:

Dva a pol dňová odborná príprava na vyššej úrovni zameraná na právo na spravodlivý proces a pojem účinných opravných prostriedkov ako základného práva (článok 6 Európskeho dohovoru o ľudských právach, článok 47 Charty základných práv EÚ).

Seminár bude slúžiť ako fórum na výmenu poznatkov a osvedčených postupov medzi sudcami a prokurátormi z celej EÚ. Od účastníkov sa očakáva, že budú mať určité základné znalosti o predmete. 

Školenie sa uskutoční v spolupráci s expertmi Rady Európy a ESĽP.

Jazykový režim: anglický jazyk

Miesto konania: Francúzsko, Štrasburg

 Upozornenie!!!

Podmienkou účasti na zahraničnom seminári je súhlas priameho nadriadeného s účasťou na zahraničnom vzdelávacom podujatí (aj v prípade, ak je podujatie organizované on-line), ktorý je potrebné zaslať mailom na adresu dagmar.hupkova@justice.sk;

Náklady spojené s prezenčnou účasťou sú plne hradené zo strany EJTN (cestovné do výšky 400 EUR, ubytovanie, stravné, vreckové je hradené z dennej diéty  (výška diéty pre konkrétnu krajinu je  v prílohe), ktorá je poskytnutá na celú dobu pobytu.  Poistenie nie je hradené.

Pri prihlasovaní  je potrebné dôsledne zvažovať reálne možnosti účasti na zahraničnom seminári. Odhlásenie  prihláseného účastníka je potrebné v systéme zdôvodňovať.

 Vyslanie na zahraničné vzdelávacie podujatie je podmienené akceptáciou zo strany EJTN.

Pripomíname Vám povinnosť nahrať  podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka, ak ho nemáte nahraté v súboroch.

 Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať stručnú  správu po  absolvovaní  seminára v termíne do 15 dní  po jeho absolvovaní.  Na základe uvedenej správy bude vyznačená vaša aktívna účasť na podujatí.   

 Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iná primárna skupina
sudcovia pre správne, občianske a trestné právo
Počet účastníkov
1
Zodpovedný koordinátor
EJTN
Tajomník JA pre prípravu
JUDr. Dagmar Hupková
Urgentná komunikácia
dagmar.hupkova@justice.sk