On-line - séria webinárov o aktualizácií judikatúry: najdôležitejšie rozhodnutia ESD relevantné pre správnych sudcov

Číslo
AD/2022/14
Druh
viacdenný
Typ
Zahraničné semináre
Miesto konania
Termín
-
Deadline

Popis

Séria webinárov organizovaná v rámci ponuky portfólia správneho práva EJTN na tému „Aktualizácie jurisprudencie: najdôležitejšie rozhodnutia Európskeho súdneho dvora týkajúce sa správnych sudcov“ bude v roku 2022 pokračovať novými epizódami.

V Mat 2021 sa uskutočnia tri webové semináre takto: 

  • 5. októbra h 10:00 – 11:30 bruselského času: Judikatúra EUCJ v oblasti daňového práva;
  • 7. októbra h 10:00 – 11:30 bruselského času: Judikatúra EUCJ o práve životného prostredia;
  • 12. októbra 10:00 – 11:30 bruselského času: Judikatúra EUCJ o azylovom práve;
  • 14. októbra  10:00 – 11:30 bruselského času: Judikatúra EUCJ o ochrane údajov.

( začiatok o 10.00 hod, úvod 15 minút, 45 minút prezentácia, 30 minút otázky a odpovede)

Cieľom tejto série webinárov je poskytnúť široké spektrum najnovšieho vývoja judikatúry Európskeho súdneho dvora v rôznych oblastiach záujmu, najmä pre správnych sudcov.  

Každá epizóda predpokladá účasť popredných odborníkov a odborníkov z praxe, ktorí prevedú účastníkov najdôležitejšími nedávnymi prípadmi.

Do 15. septembra sa môžu záujemcovia zaregistrovať priamo v On-line systéme účastníkov EJTN (OSP) prostredníctvom odkazu tu .  Je potrebné registrovať sa aj na stránke JA SR.

Registrovaní účastníci dostanú do 4. októbra 2022 e-mailom odkazy na prístup do príslušných miestností webinára.  

  Jazykový režim anglický jazyk

Finančné podmienky: on-line

 Upozornenie!!!

 Vzhľadom na skutočnosť, že celý proces nominácie zo strany JA SR do EJTN na zahraničné semináre prebieha on-line prostredníctvom OSP (Online System for Participants), je potrebné  zvažovať záujem a reálne možnosti účasti pri prihlasovaní na konkrétny seminár, nakoľko po termíne stanovenom EJTN na nomináciu sa systém uzatvára.

Vzhľadom na vývoj pandemickej situácie súvisiacej s COVID-19 v prípade zmien, pokiaľ ide  o formu podujatia (on-line alebo prezenčná forma), vám budú poskytnuté informácie priamo zo strany EJTN.

Všetky náklady spojené s účasťou  na zahraničnom seminári sú hradené z prostriedkov EJTN. Zdravotné poistenie si hradia účastníci, alebo vysielajúca organizácia. 

Pripomíname vám povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup TU) do svojich osobných súborov v prípade, že ho tam ešte nemáte nahraté.

 Podmienkou účasti na seminári je súhlas priameho nadriadeného s prihlásením a absolvovaním seminára prezenčnou formou alebo on-line formou, akceptácia zo strany EJTN   a prihlásenie na stránke JA SR.

 Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať stručnú  správu po  absolvovaní  seminára v termíne do 15 dní  po jeho absolvovaní.  Na základe uvedenej správy bude vyznačená vaša aktívna účasť na podujatí.   

Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre vás a zamestnancov akadémie.

 

 

Odborný garant
EJTN
Iná primárna skupina
sudcovia pre správne právo, prokurátori, zamestnanci súdu
Zodpovedný koordinátor
EJTN
Urgentná komunikácia
dagmar.hupkova@justice.sk