On-line - Webinar o umelej inteligencie a ľudských právach

Číslo
HFR/2023/11
Druh
jednodenný
Typ
Zahraničné semináre
Termín
-
Deadline

Popis

Jednodňový webinár školenia pozostáva z poskytnutia všeobecného prehľadu o umelej inteligencii, ako je definovaná v Bielej knihe Komisie EÚ 2020. Experti sa budú venovať vplyvu systémov AI v oblasti spravodlivosti, najmä využívaniu AI na účely predpovedania jurisdikčných rozhodnutí a využitia algoritmov na zlepšenie právnej istoty a kvality rozhodnutí.

Cieľ

Seminár je zameraný na identifikáciu rizika, ktoré predstavuje umelá inteligencia pre ľudské práva, a na posúdenie rovnováhy medzi technológiou a základnými právami.

Metodológia

Odborníci z praxe uľahčia výmenu osvedčených postupov s odborníkmi diskusiou o praktických prípadoch.

Učebné ciele

Sudcovia, prokurátori a zamestnanci súdov budú schopní identifikovať riziká, ktoré predstavuje umelá inteligencia v oblasti ľudských práv, a posúdiť rovnováhu medzi technológiou a základnými právami.

Cieľové publikum

Sudcovia/prokurátori/zamestnanci súdu

Finančné podmienky: on-line

V prípade, že nevyplníte aj  prihlásenie na našom portáli vaše prihlásenie nebude môcť byť akceptované.  Pri prihlasovaní prosíme účastníkov dodržiavať Zásady pre výber účastníkov, Podmienkou účasti je súhlas priameho nadriadeného, ktorý je potrebné zaslať na mail dagmar.hupkova@justice.sk;

Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty. Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre Vašu prax, rozsah min. 1 normostrany. Ďalšie 0odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii. Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.

 

Odborný garant
EJTN
Iná primárna skupina
sudcovia, prokurátori, zamestnanci súdu
Počet účastníkov
1
Zodpovedný koordinátor
EJTN
Tajomník JA pre prípravu
JUDr. Dagmar Hupková
Urgentná komunikácia
dagmar.hupkova@justice.sk