Luxemburg - 10 mesačný pobyt na Súdnom dvore Európskej únie

Číslo
SD EÚ/2022/10
Druh
viacdenný
Typ
Zahraničné semináre
Termín
-
Deadline

Európska justičná vzdelávacia sieť otvára aj tento rok možnosť uchádzať sa o dlhodobú stáž (10 mesiacov)  na uvedenej inštitúcii.

 

 POZOR - Prihlášku vypĺňate tento rok elektronicky priamo do systému EJTN

 https://exp-platform.ejtn.eu/Tento systém bude otvorený iba do 22.12.2021 do 18.00. Po tomto termíne bude systém uzatvorený. Poradie vášho prihlasovania sa však bude počítať podľa kliknutia na našom portáli ja-sr.sk, a to v zmysle zásad pre výber účastníkov.

 

Výber z nominovaných účastníkov uskutočňuje priamo CJEU.

 

 V prípade, že nevyplníte prihlásenie na našom portáli (JA SR), ako aj elektronickú prihlášku v systéme EJTN, vaše prihlásenie nebude akceptované.

 

Prihlasovací kód: CJEU-10/2022/JASR

 

Jazyková znalosť: Znalosť francúzskeho jazyka  povinná, znalosť ďalšieho cudzieho jazyka je potrebná a  vyžaduje sa znalosť práva EÚ

 

Finančné podmienky: Program je plne hradený z prostriedkov Európskej komisie. Podmienky účasti a s tým súvisiace dokumenty sú na 

 

 

Počas pobytu sú hradené celodenné diéty vo výške 120 Euro/1deň na pokrytie nákladov spojených s dlhodobým pobytom. Konkretizované finančné podmienky sú uvedené  v prílohe.

 

                                                                                                                   

Vzhľadom na skutočnosť, že ide o dlhodobú stáž v zahraničí, je potrebné mať predbežný súhlas priameho nadriadeného s účasťou na dlhodobej stáži v zahraničí v termíne do 22.12.2021 pred samotnou nomináciou, ktorý je potrebné zaslať na adresu dagmar.hupkova@justice.sk. Bez súhlasu priameho nadriadeného nebude možné vykonať nomináciu v OSP systéme.

 

 Pripomíname vám povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup TU) do svojich osobných súborov v prípade, že ho tam ešte nemáte nahraté.

 

Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty. Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii alebo v EJTN. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre vašu prax, v rozsahu min. 1 normostrany. Ďalšie odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii.

 

Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre vás a zamestnancov akadémie.

 

Iná primárna skupina
Sudcovia a prokurátori
Počet účastníkov
1
Zodpovedný koordinátor
EJTN
Tajomník JA pre prípravu
JUDr. Dagmar Hupková
Urgentná komunikácia
dagmar.hupkova@justice.sk