Luxemburg - študijný pobyt na Súdnom dvore EÚ

Číslo
2023/SDEU/01
Druh
viacdenný
Typ
Zahraničné semináre
Termín
-
Deadline

Európska justičná vzdelávacia sieť otvára aj tento rok možnosť uchádzať sa o  krátkodobý študijný pobyt na Súdnom dvore Európskej únie. Cieľom študijného pobytu je oboznámiť sa s fungovaním  a organizáciou súdu, ako aj účasť na hearingu.

 

POZOR - Prihlášku vypĺňate tento rok elektronicky priamo do systému EJTN. Tento systém bude otvorený iba do 15. decembra  2022 do 18.00 hod.  Poradie vášho prihlasovania sa však bude počítať podľa kliknutia na našom portáli ja-sr.sk, a to v zmysle zásad pre výber účastníkov. 

 

Prihlasovacia adresa: https://exp-platform.ejtn.eu/ do 15.12.2022 do 18.00 hod.

 

Pre Slovensko na rok 2023 je referenčný kód: 2023/SDEÚ/1

 

V prípade, že nevyplníte prihlásenie na našom portáli, ako aj elektronickú prihlášku v systéme EJTN, vaše prihlásenie nebude môcť byť akceptovanéÚčasť na seminári je podmienená súhlasom priameho nadriadeného s účasťou na prezenčnej forme, ako aj na on-line  zahraničnom seminári a  akceptáciou nominácie zo strany EJTN.

 

Jazyk: sledujte pokyny v elektronickom prihlasovaní - angličtina alebo francúzština

 

Finančné podmienky: on-line – náklady hradené cestovné náklady do výšky 400 EUR, denné diéty do výšky 180 EUR (ubytovanie, stravovanie a vnútorné cestovné), poistenie nie je hradené.

Pripomíname vám povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup TU) do svojich osobných súborov v prípade, že ho tam ešte nemáte nahraté.

 

Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného podujatia nahrať do 15 dní od podujatia správu, na základe ktorej bude vyznačená aktívna účasť na zahraničnom seminári alebo pobyte. Správa môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii alebo v EJTN. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre vašu prax, v rozsahu min. 1 normostrany. Ďalšie odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii.

 

Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre vás a zamestnancov akadémie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odborný garant
EJTN
Iná primárna skupina
sudcovia a prokurátori
Počet účastníkov
1
Zodpovedný koordinátor
EJTN
Tajomník JA pre prípravu
JUDr. Dagmar Hupková
Urgentná komunikácia
dagmar.hupkova@justice.sk