Luxembursko, Francúzsko - zahraničná stáž na Európských súdoch

Číslo
2020/03/03
Druh
viacdenný
Typ
Zahraničné semináre
Termín
-
Deadline

 

 

 

V rámci projektu „Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov" bude  v termíne 2.3.2020 - 6.3.2020 (odchod 1.3.2020) realizovaná  pre sudcov a prokurátorov  zahraničná  päťdňová  skupinová stáž  na zahraničných súdoch v Luxembursku a vo Francúzsku. Tieto stáže sú  zamerané na osvojenie tzv. „best practices" so zameraním sa na organizáciu práce, techniku vedenia pojednávaní, koncipovania súdnych rozhodnutí, zaobchádzania s cudzím prvkom v súdnom konaní, prácu a používanie zahraničnej judikatúry, výklad a používanie súdnych rozhodnutí medzinárodných súdnych orgánov (ESĽP, ESD a pod.). Sú pripravené  súdne pojednávania a výklad zahraničných sudcov. Počas zahraničnej stáže bude navštívená  každý deň iná súdna  inštitúcia.

 

 

Ramcový program stáže je nasledovný:

 

 

1.3.2020                              odchod zo SR  do Luxemburgu

2.3.- 3.3.2020                      Súdny dvor EÚ Luxemburg 

3.3.2020                              po obede presun do Štrasburgu

4.3.2020                              Európsky súd pre ľudské práva Štrasburg

5.3.2020                              Stála misia SR pri Rade Európy

6.3.2020                              odchod do SR

 

Náklady spojené s účasťou na stáži budú hradené z projektu a delegácia bude sprevádzaná  zástupcom Justičnej akadémie SR a tlmočníkom. Účastníkom bude zabezpečená zahraničná preprava do miesta začiatku stáže a návrat do SR, ubytovanie na 5 nocí a stravovanie, skupinová preprava počas stáže v zahraničí.

 

Cestovné  poistenie pre účastníkov stáží nie je hradené z rozpočtu projektu, a preto odporúčame každému účastníkovi zabezpečiť si vlastné cestovné poistenie.

 

Počet účastníkov je obmedzený na 20 sudcov a prokurátorov pre jednu skupinovú stáž.

 

Kritéria pre výber účastníkov na 5 dňové stáže v rámci projektu sú stanovené nasledovne:

 

regionálna diverzita, včasnosť prihlásenia,  aktívna účasť na vzdelávacích podujatiach v predchádzajúcom období, doterajšia účasť na zahraničných podujatiach, súhlas priameho

nadriadeného s účasťou na vzdelávacom podujatí;

 

V prípade, že nevyplníte prihlásenie na našom portáli vaše prihlásenie nebude môcť byť akceptované.

Pri prihlasovaní je potrebné uviesť mobilné telefónne číslo, nakoľko sa jedná o zahraničnú aktivitu.  

 

Záujemcovia z databázy nie sú automaticky považovaní za prihlásených, preto je potrebné, aby sa na stránku www.ja-sr.sk; záujemcovia prihlásili vzhľadom na potrebnú aktualizáciu údajov aj, čím potvrdia svoj záujem o účasť na stáži v konkrétnom  uvedenom termíne.

 

Pri prihlasovaní je potrebné mať  písomný súhlas nadriadeného s účasťou na uvedenej zahraničnej stáži, ktorý je potrebné zaslať mailom na adresu dagmar.hupkova@justice.sk.

 

 

 

Primárna cieľová skupina
Sudcovia
Prokurátori
Iná primárna skupina
projekt je určený len pre sudcov a prokurátorov
Tajomník JA pre prípravu
JUDr. Dagmar Hupková
Urgentná komunikácia
dagmar.hupkova@justice.sk;