Maďarsko, Budapešť - Obchodovanie s ľuďmi - sexuálne vykorisťovanie

Číslo
CR/2023/03
Druh
viacdenný
Typ
Zahraničné semináre
Miesto konania
Termín
-
Deadline

Popis

Cieľ: Posilniť vyšetrovaciu kapacitu vyšetrovateľov a prokurátorov v oblasti THB v boji proti sexuálnemu vykorisťovaniu demonštrovaním úspešných príkladov multiinštitucionálneho prístupu prostredníctvom konkrétnych prípadových štúdií.

Metodológia

Prednášky a workshopy

Učebné ciele

Všeobecné vzdelávacie výstupy - po ukončení aktivity budú účastníci schopní: 1. Načrtnúť špecifické črty THB za účelom sexuálneho vykorisťovania, vrátane príčin, následkov a súčasného modus operandi; 2. diskutovať o príkladoch domácich opatrení zavedených v rôznych členských štátoch EÚ na boj proti THB na účely sexuálneho vykorisťovania; 3. Zhrnúť metódy účinného a úspešného odhaľovania a vyšetrovania prípadov sexuálneho vykorisťovania; 4. Uznať potrebu ďalších dôkazov okrem vyhlásení obetí na úspešné stíhanie prípadov THB vrátane dôkazov z finančného vyšetrovania; 5. Vysvetlite výhody využívania nástrojov EÚ/medzinárodnej spolupráce a kanálov výmeny informácií; 6. Diskutujte o používaní OSINT, sociálne médiá a internet na obchodovanie s ľuďmi na účely sexuálneho vykorisťovania a súvisiace vyšetrovania; 7. Opíšte multidisciplinárnu a multiinštitucionálnu spoluprácu súvisiacu s bojom proti THB na účely sexuálneho vykorisťovania s osobitným zameraním na systémy ochrany obetí a ďalšie aspekty základných práv.

Cieľové publikum

úradníci presadzovania práva (26 financovaných CEPOL), prokurátori (10 – 12 plne financovaných EJTN) špecializovaní na sexuálne vykorisťovanie.

Finančné podmienky sú uvedené v prílohe. Všetky náklady spojené s účasťou na vzdelávacom podujatí sú hradené z prostriedkov EJTN. Nie je hradené poistenie. V prípade on-line seminárov nie sú hradené náklady.

V prípade, že nevyplníte aj  prihlásenie na našom portáli vaše prihlásenie nebude môcť byť akceptované.  Pri prihlasovaní prosíme účastníkov dodržiavať Zásady pre výber účastníkov, Podmienkou účasti je súhlas priameho nadriadeného, ktorý je potrebné zaslať na mail dagmar.hupkova@justice.sk;

Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty. Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre Vašu prax, rozsah min. 1 normostrany. Ďalšie 0odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii. Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.

Odborný garant
EJTN - CEPOL
Iná primárna skupina
sudcovia a prokurátori
Počet účastníkov
2
Zodpovedný koordinátor
EJTN
Tajomník JA pre prípravu
JUDr. Dagmar Hupková
Urgentná komunikácia
dagmar.hupkova@justice.sk