Nemecko, Trier - Posudzovanie a umelá inteligencia. Filozofický prístup

Číslo
TM/2023/06
Druh
viacdenný
Typ
Zahraničné semináre
Termín
-
Deadline

Popis

Tento seminár sa zameria na posudzovanie z praktickej aj filozofickej perspektívy a spýta sa, či a do akej miery môže byť umelá inteligencia (AI) schopná nahradiť ľudí pri posudzovaní a súdnom rozhodovaní. Predtým, ako sa ponoríme do technických otázok, ako môže byť umelá inteligencia schopná podporovať alebo dokonca prevziať súdne rozhodovanie, zdá sa, že si treba položiť a zodpovedať zásadnejšiu otázku: Čo je posudzovanie a do akej miery je posudzovanie prirodzenej ľudskej činnosti. ktoré nemôžu a nemali by prevziať stroje? Tu môže pomôcť filozofia. Hannah Arendt napríklad prirovnáva posudzovanie k hodnoteniu umeleckého diela, kde sa uplatňuje vkus a osobný pohľad. Je to pravda? Takto chápeme súdenie v kontexte súdneho rozhodovania? A ak áno,

Cieľ

Naším cieľom je spojiť sudcov, akademikov a technických expertov, aby sme kriticky preskúmali a diskutovali o tom, čo robíme, keď súdime, či sú alebo nie sú stroje schopné nás pri tom podporovať alebo dokonca nahradiť, a čo to znamená pre rozhodovanie súdov v digitálny vek.

Metodológia

Seminár bude zahŕňať kombináciu prednášok, workshopov, panelových diskusií, práce v malých skupinách a reflexných aktivít.

Učebné ciele

Vedomosti a porozumenie - Rozumieť posudzovaniu, tj pochopiť, čo presne robíme, keď posudzujeme; - Pochopiť, čo počítače môžu a nemôžu robiť; - pochopiť, čo to znamená pre možnú digitalizáciu súdneho rozhodovania; - Pochopte, aký vplyv môžu mať rozhodnutia o posudzovaní AI na používateľov súdov. Reflektívna prax – kriticky analyzovať naše vlastné posudzovanie; - Kriticky analyzovať, akú úlohu môže zohrávať umelá inteligencia v súdnom rozhodovaní.

Cieľové publikum

sudcovia a prokurátori

Finančné podmienky sú uvedené v prílohe. Všetky náklady spojené s účasťou na vzdelávacom podujatí sú hradené z prostriedkov EJTN. Nie je hradené poistenie. V prípade on-line seminárov nie sú hradené náklady.

V prípade, že nevyplníte aj  prihlásenie na našom portáli vaše prihlásenie nebude môcť byť akceptované.  Pri prihlasovaní prosíme účastníkov dodržiavať Zásady pre výber účastníkov, Podmienkou účasti je súhlas priameho nadriadeného, ktorý je potrebné zaslať na mail dagmar.hupkova@justice.sk;

Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty. Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre Vašu prax, rozsah min. 1 normostrany. Ďalšie 0odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii. Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.

Odborný garant
EJTN
Iná primárna skupina
sudcovia
Počet účastníkov
1
Zodpovedný koordinátor
EJTN
Tajomník JA pre prípravu
JUDr. Dagmar Hupková
Urgentná komunikácia
dagmar.hupkova@justice.sk