Poľsko, Krakov - Antisemitizmus a nenávistné trestné činy

Číslo
HFR/2021/07
Druh
viacdenný
Typ
Zahraničné semináre
Termín
-
Deadline

Popis:

Hlavným cieľom seminára je zvýšiť povedomie o javoch antisemitizmu a trestných činoch z nenávisti a ich dopadoch na obete, umožniť prokurátorom a sudcom, aby boli na túto problematiku citlivejší a osvojili si zručnosti potrebné na rozpoznávanie, vyšetrovanie a vedenie týchto prípadov. Na druhej strane je cieľom seminára zamerať sa na práva obetí antisemitského správania a chrániť ich pred opakovanou diskrimináciou počas právnych postupov.

Ciele:

- chápanie relevantného konceptu ako antisemitizmu, trestných činov z nenávisti, prejavov nenávisti, motívov zaujatosti, diskriminácie zameranej na skupinu, teda nielen na jednotlivca

- zabezpečiť, aby členovia súdnictva rozpoznali motívy zaujatosti trestných činov a venovali pozornosť tomu, či existujú náznaky, že páchatelia boli motivovaní diskriminačnými postojmi 

Miesto konania: Poľsko, Krakov

 

Jazykový režim:  anglický jazyk                                

 Upozornenie!!!

Vzhľadom na skutočnosť, že celý proces nominácie zo strany JA SR do EJTN na zahraničné semináre prebieha on-line prostredníctvom OSP (Online System for Participants) je potrebné  zvažovať záujem a reálne možnosti účasti pri prihlasovaní na konkrétny seminár, nakoľko po termíne stanovenom EJTN na nomináciu sa systém uzatvára.

Vzhľadom na vývoj pandemickej situácie súvisiacej s COVID-19 v prípade zmien pokiaľ ide  o formu podujatia (on-line alebo prezenčná forma) vám budú poskytnuté informácie priamo zo strany EJTN.

 

Pripomíname Vám povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup tu: http://www.ja-sr.sk/node/3837) do svojich osobných súborov v prípade, že ho tam ešte nemáte nahraté.

 odmienkou účasti na seminári je súhlas priameho nadriadeného s prihlásením a absolvovaním aj on-line zahraničného seminára alebo výmenného programu a prihlásenie na stránke JA SR.

 ároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať stručnú  správu po  absolvovaní  seminára v termíne do 15 dní  po jeho absolvovaní.  Na základe uvedenej správy bude vyznačená vaša aktívna účasť na podujatí.   

 

  Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.

 

Odborný garant
EJTN
Iná primárna skupina
sudcovia a prokurátori
Počet účastníkov
1
Zodpovedný koordinátor
EJTN
Tajomník JA pre prípravu
JUDr. Dagmar Hupková
Urgentná komunikácia
dagmar.hupkova@justice.sk