Poľsko, Krakov - jazykové vzdelávanie - Nové výzvy pre justíciu v dôsledku vojny na Ukrajine

Číslo
2022/PR/01
Druh
viacdenný
Typ
Zahraničné semináre
Termín
-
Deadline

Informácie o seminári

Národná škola pre sudnictvo a prokuratúru Poľskej republiky  ponúka možnosť účasti na jazykovom vzdelávacom podujatí,  ktoré sa uskutoční v termíne 17.11. – 18.11.2022  v Krakowe.

Jazykový režim: anglicky  jazyk

Miesto konania: Národná škola pre súdnictvo a prokuratúru Poľskej republiky, ul. Pry Rondzie 5, Kraków

Názorv podujatia:  Nový výzvy pre justícu v dôsledku vojny na Ukrajine: "Odškodňovanie vojnových obetí - tresné a civilné aspekty" 

Úhrada  nákladov:

Úhrada pobytových nákladov je plne hradená organizátormi nie sú hradené cestovné náklady

 Ubytovanie:                       Ubytovanie poskytnuté 

Stravovanie :                      Organizátori poskytujú stravovanie počas celého vzdelávacieho podujatia

Program seminára:          bude zverejnený po zaslaní organizátormi

Cestovné poistenie:          nie je hradené a hradí si ho účastník

 Prihlásenie: 

V prípade, že nevyplníte aj  prihlásenie na našom portáli vaše prihlásenie nebude môcť byť akceptované.  Pri prihlasovaní prosíme účastníkov dodržiavať Zásady pre výber účastníkov,.Podmienkou účasti je súhlas priameho nadriadeného.  Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty. Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre Vašu prax, rozsah min. 1 normostrany. Ďalšie 0odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii.

 Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.

 

 

 

 

 

 

Odborný garant
Národná škola pre súdnictvo a prokuratúru PR
Iná primárna skupina
sudcovia, prokurátori,
Počet účastníkov
10
Tajomník JA pre prípravu
JUDr. Dagmar Hupková
Urgentná komunikácia
dagmar.hupkova@justice.sk
Prílohy