Poľsko- on-line seminár - Európska prokuratúra (EPPO)

Číslo
2021/10/15
Druh
jednodenný
Typ
Zahraničné semináre
Termín
-
Deadline

Popis:

Národná škola pre súdnictvo a prokuratúru Poľskej republiky organizuje v rámci spolupráce krajín V4 on-line seminár so zameraním sa na Európsku prokuratúru (EPPO)). Program jednodňového seminára je v prílohe. Cieľovou skupinou sú sudcovia a prokurátori .

 

Miesto konania: On-line (Microsoft Teams)

Kontaktná osoba:           Katarzyna Krysiak

 k.krysiak@kssip.gov.pl;

Jazykový režim:  anglický jazyk

Upozornenie!!!

Vzhľadom na vývoj pandemickej situácie súvisiacej s COVID-19  sa konferencia uskutoční on-line prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. Technické informácie a zaslanie link-u na pripojenie  budú zaslané priamo nominovaným účastníkom.

 

Pripomíname vám povinnosť zaslať mailom na adresu dagmar.hupkova@justice.sk  podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka, ak ho nemáte nahraté v súboroch.

 

Podmienkou účasti na seminári je súhlas priameho nadriadeného s prihlásením a absolvovaním aj on-line zahraničného seminára alebo výmenného programu a prihlásenie na stránke JA SR.

 

Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať stručnú  správu po absolvovaní seminára v termíne do 15 dní po jeho absolvovaní.  Na základe uvedenej správy bude vyznačená vaša aktívna účasť na podujatí.   

 

Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre vás a zamestnancov akadémie.

 

 

Odborný garant
KSSIP Poľsko
Iná primárna skupina
Sudcovia (5 miest) a prokurátori (5 miest)
Počet účastníkov
10
Tajomník JA pre prípravu
JUDr. Dagmar Hupková
Urgentná komunikácia
dagmar.hupkova@justice.sk