Portugalsko, Lisabon - Kybernetické trestné činy a elektronické dôkazy

Číslo
CR/2021/13
Druh
viacdenný
Typ
Zahraničné semináre
Termín
-
Deadline

 

Popis:

Seminár sa bude zaoberať otázkami, ako sú nové digitálne trendy v počítačovej kriminalite; analýza dát; vyšetrovanie kryptomeny; počítačové vyhľadávania, vrátane vzdialeného prístupu; digitálna kriminalita a predkladanie elektronických dôkazov pred súdom, a to z hľadiska prokuratúry aj obrany.

Účastníkom budú pomáhať medzinárodní a národní odborníci v oblasti počítačovej kriminality, kryptomeny a digitálnej forenznej analýzy. Súčasťou školenia budú prezentácie potrebných technických a právnych nástrojov zameraných na témy praktických prípadov školenia.

Miesto konania: Portugalsko, Lisabon

 

Jazykový režim:  anglický jazyk                                

 Upozornenie!!!

Vzhľadom na skutočnosť, že celý proces nominácie zo strany JA SR do EJTN na zahraničné semináre prebieha on-line prostredníctvom OSP (Online System for Participants) je potrebné  zvažovať záujem a reálne možnosti účasti pri prihlasovaní na konkrétny seminár, nakoľko po termíne stanovenom EJTN na nomináciu sa systém uzatvára.

Vzhľadom na vývoj pandemickej situácie súvisiacej s COVID-19 v prípade zmien pokiaľ ide  o formu podujatia (on-line alebo prezenčná forma) vám budú poskytnuté informácie priamo zo strany EJTN.

Pripomíname Vám povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup tu: http://www.ja-sr.sk/node/3837) do svojich osobných súborov v prípade, že ho tam ešte nemáte nahraté.

Podmienkou účasti na seminári je súhlas priameho nadriadeného s prihlásením a absolvovaním aj on-line zahraničného seminára alebo výmenného programu a prihlásenie na stránke JA SR.

Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať stručnú  správu po  absolvovaní  seminára v termíne do 15 dní  po jeho absolvovaní.  Na základe uvedenej správy bude vyznačená vaša aktívna účasť na podujatí.   

Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.

 

 

Odborný garant
EJTN
Iná primárna skupina
Sudcovia a prokurátori
Počet účastníkov
1
Tajomník JA pre prípravu
JUDr. Dagmar Hupková
Urgentná komunikácia
dagmar.hupkova@justice.sk