Rakúsko, Viedeň - on-line seminár so zameraním na Európsku chartu základných ľudských práv

Číslo
2021/LI/05
Druh
viacdenný
Typ
Zahraničné semináre
Miesto konania
Termín
-
Deadline

 

Popis:

Úlohou jednodňového webinára, ktorý organizuje EJTN v spolupráci s Agentúrou Európskej únie pre základné práva (FRA) Rakúsko, je poskytnutie všeobecného prehľadu o CFREU a jeho dôležitosti pri ochrane základných práv v EÚ.

Od odborníkov sa bude požadovať, aby rozšírili aspekty, ako je úvod do CFREU a poslanie FRA, otázky použiteľnosti, účinky CFREU na národnej úrovni a ochrana konkrétnych základných práv vo svetle CFREU. S cieľom spojiť teoretické vedomosti s praktickejším prístupom sa budú organizovať aj semináre, ktoré účastníkom poskytnú možnosť uplatniť v konkrétnych prípadoch Chartu a príslušnú judikatúru Súdneho dvora EÚ a uľahčia výmenu najlepších postupov .

 

Miesto konania:  on-line

 

Jazykový režim anglický jazyk

 

Upozornenie!!!

Vzhľadom na skutočnosť, že celý proces nominácie zo strany JA SR do EJTN na zahraničné semináre prebieha on-line prostredníctvom OSP (Online System for Participants), je potrebné  zvažovať záujem a reálne možnosti účasti pri prihlasovaní na konkrétny seminár, nakoľko po termíne stanovenom EJTN na nomináciu sa systém uzatvára.

 

Vzhľadom na vývoj pandemickej situácie súvisiacej s COVID-19 semináre sú organizované on-line formou webináru a nie prezenčnou formou, ktorá je zatiaľ pozastavená na základe oznámenia EJTN do 31.7.2021. V prípade zmien informácie vám budú poskytnuté priamo zo strany EJTN.

 

Pripomíname vám povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup TU) do svojich osobných súborov v prípade, že ho tam ešte nemáte nahraté.

 

Podmienkou účasti na seminári je súhlas priameho nadriadeného s prihlásením a absolvovaním aj on-line zahraničného seminára alebo výmenného programu.

 

Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať stručnú správu po absolvovaní on-line seminára, na základe ktorej bude vyznačená vaša aktívna účasť na podujatí.   

 

 

Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre vás a zamestnancov akadémie.

 

 

 

Sekundárna cieľová skupina
Sudcovia
Počet účastníkov
2
Tajomník JA pre prípravu
JUDr. Dagmar Hupková
Urgentná komunikácia
dagmar.hupkova@justice.sk