Rakúsko, Viedeň - on - line - študijná návšteva Európskej agentúry pre ľudské práva FRA

Číslo
FRA/2021/01
Druh
viacdenný
Typ
Zahraničné semináre
Termín
-
Deadline

Úlohou jednodňového on-line študijného pobytu, ktorý organizuje EJTN v spolupráci s Agentúrou Európskej únie pre základné práva (FRA) Rakúsko s UNODC (Úrad OSN pre drogy a kriminalitu) je poskytnutie všeobecného prehľadu o práci FRA a UNODC a jeho dôležitosti pri ochrane základných práv v EÚ.

 

Miesto konania:  on-line

Jazykový režim anglický jazyk

 Upozornenie

 Vzhľadom na skutočnosť, že celý proces nominácie zo strany JA SR do EJTN na zahraničné semináre prebieha on-line prostredníctvom OSP (Online System for Participants) je potrebné  zvažovať záujem a reálne možnosti účasti pri prihlasovaní na konkrétny seminár, nakoľko po termíne stanovenom EJTN na nomináciu sa systém uzatvára.

 Vzhľadom na vývoj pandemickej situácie súvisiacej s COVID-19 semináre sú organizované on-line formou webináru a nie prezenčnou formou, ktorá je zatiaľ pozastavená na základe oznámenia EJTN. V prípade zmien informácie vám budú poskytnuté priamo zo strany EJTN.

 

Pripomíname Vám povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup tu: http://www.ja-sr.sk/node/3837) do svojich osobných súborov v prípade, že ho tam ešte nemáte nahraté.

 Podmienkou účasti na seminári je súhlas priameho nadriadeného s prihlásením a absolvovaním aj on-line zahraničného seminára alebo výmenného programu.

 Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať stručnú  správu po  absolvovaní on-line seminára na základe ktorej bude vyznačená vaša aktívna účasť na podujatí.   

Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.

 

 

 

 

 

Odborný garant
EJTN
Iná primárna skupina
Sudcovia a prokurátori
Počet účastníkov
2
Zodpovedný koordinátor
EJTN
Tajomník JA pre prípravu
JUDr. Dagmar Hupková
Urgentná komunikácia
dagmar.hupkova@justice.sk