Španielsko, Madrid - jazykové vzdelávanie - cezhraničný organizovaný zločin

Číslo
LI/2021/11
Druh
viacdenný
Typ
Zahraničné semináre
Termín
-
Deadline

Popis:

Trojdňový osobný kurz určený pre sudcov a prokurátorov EÚ, ktorí sa zaoberajú prípadmi cezhraničného organizovaného zločinu. Zameriava sa na rozvoj právnych a lingvistických schopností účastníkov kombináciou právnych informácií a jazykových cvičení praktickým a dynamickým spôsobom.Účastníci sú rozdelení do troch malých skupín, dve pracujúc  v anglickom jazyku a jedna vo francúzskom jazyku. Každá skupina je po celú dobu semináru trénovaná tímom zloženým z lingvistického a právneho odborníka, ktorí pracujú súčasne. Kurz kombinuje teoretickú a praktickú časť štyroch základných jazykových schopností: čítania, písania, rozprávania a počúvania v rámci právnej terminológie.

Miesto konania: on-line

Jazykový režim:  anglický jazyk, francúzsky jazyk – úroveň  znalostí - C1 SERR

 Upozornenie!!!

Vzhľadom na skutočnosť, že celý proces nominácie zo strany JA SR do EJTN na zahraničné semináre prebieha on-line prostredníctvom OSP (Online System for Participants) je potrebné  zvažovať záujem a reálne možnosti účasti pri prihlasovaní na konkrétny seminár, nakoľko po termíne stanovenom EJTN na nomináciu sa systém uzatvára.

 

Vzhľadom na vývoj pandemickej situácie súvisiacej s COVID-19 v prípade zmien pokiaľ ide  o formu podujatia (on-line alebo prezenčná forma) vám budú poskytnuté informácie priamo zo strany EJTN.

 

Pripomíname Vám povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup tu: http://www.ja-sr.sk/node/3837) do svojich osobných súborov v prípade, že ho tam ešte nemáte nahraté.

 

Podmienkou účasti na seminári je súhlas priameho nadriadeného s prihlásením a absolvovaním aj on-line zahraničného seminára alebo výmenného programu a prihlásenie na stránke JA SR.

 

Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať stručnú  správu po  absolvovaní  seminára v termíne do 15 dní  po jeho absolvovaní.  Na základe uvedenej správy bude vyznačená vaša aktívna účasť na podujatí.   

 

  Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.

 

 

 

Odborný garant
EJTN
Iná primárna skupina
Sudcovia a prokurátori
Počet účastníkov
2
Zodpovedný koordinátor
EJTN
Tajomník JA pre prípravu
JUDr. Dagmar Hupková
Urgentná komunikácia
dagmar.hupkova@justice.sk