Španielsko - Nezávislá prokuratúra a jej základná úloha v právnom štáte

Číslo
HFR/2022/08
Druh
viacdenný
Typ
Zahraničné semináre
Termín
-
Deadline

Popis

Jeden a pol dňové  vzdelávanie je založené na metodológii „učenia sa praxou“. Prokurátori zo všetkých členských štátov EÚ budú zapojení do série praktických workshopov, ktoré sa budú zaoberať kľúčovou úlohou prokurátorov pri presadzovaní právneho štátu v praxi, pričom budú pracovať na scenároch prípadov. Seminár sa bude zaoberať výzvami pre právny štát, medzinárodnými normami právneho štátu v súvislosti so systémami trestného stíhania a pomôže prokurátorom lepšie pochopiť, ako je nezávislosť a autonómia, zodpovednosť a kvalita prokurátorov v interakcii s hierarchickými alebo neriadenými prokurátormi. -hierarchické systémy prokuratúry. Účastníkom budú pomáhať medzinárodní a národní experti na vysokej úrovni z akademickej obce, ako aj z praxe.

 

  Jazykový režim anglický jazyk

Finančné podmienky: v prílohe

 Upozornenie!!!

 Vzhľadom na skutočnosť, že celý proces nominácie zo strany JA SR do EJTN na zahraničné semináre prebieha on-line prostredníctvom OSP (Online System for Participants), je potrebné  zvažovať záujem a reálne možnosti účasti pri prihlasovaní na konkrétny seminár, nakoľko po termíne stanovenom EJTN na nomináciu sa systém uzatvára.

Vzhľadom na vývoj pandemickej situácie súvisiacej s COVID-19 v prípade zmien, pokiaľ ide  o formu podujatia (on-line alebo prezenčná forma), vám budú poskytnuté informácie priamo zo strany EJTN.

Všetky náklady spojené s účasťou  na zahraničnom seminári sú hradené z prostriedkov EJTN. Zdravotné poistenie si hradia účastníci, alebo vysielajúca organizácia. 

Pripomíname vám povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup TU) do svojich osobných súborov v prípade, že ho tam ešte nemáte nahraté.

 Podmienkou účasti na seminári je súhlas priameho nadriadeného s prihlásením a absolvovaním seminára prezenčnou formou alebo on-line formou, akceptácia zo strany EJTN   a prihlásenie na stránke JA SR.

 Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať stručnú  správu po  absolvovaní  seminára v termíne do 15 dní  po jeho absolvovaní.  Na základe uvedenej správy bude vyznačená vaša aktívna účasť na podujatí.   

Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre vás a zamestnancov akadémie.

 

 

Primárna cieľová skupina
Prokurátori
Počet účastníkov
2
Zodpovedný koordinátor
EJTN
Tajomník JA pre prípravu
JUDr. Dagmar Hupková
Urgentná komunikácia
dagmar.hupkova@justice.sk