Taliansko, Rím - Správne právo

Číslo
AD/2021/10
Druh
viacdenný
Typ
Zahraničné semináre
Termín
-
Deadline

Popis:

 

Vzdelávacie podujatie   pozostáva z prednášok a diskusií o základných zásadách a judikatúre týkajúcej sa správneho konania a správneho (súdneho) procesu.

Účastníci budú svoj čas venovať diskusii o praktických prípadoch a vybraných problémoch z oblasti procesného práva s určitým komparatívnym aspektom a prístupom.

Všetky prednášky a workshopy budú vedené skúsenými odborníkmi z praxe a školiteľmi, ktorí sú sudcami z praxe . Vzdelávacie podujatie  bude slúžiť aj ako fórum na

výmenu znalostí a osvedčených postupov medzi správnymi sudcami z celej EÚ.

 

Miesto konania: Taliansko, Rím

 

 

Jazykový režim:  anglický jazyk

                                 

 Upozornenie!!!

 

Vzhľadom na skutočnosť, že celý proces nominácie zo strany JA SR do EJTN na zahraničné semináre prebieha on-line prostredníctvom OSP (Online System for Participants), je potrebné  zvažovať záujem a reálne možnosti účasti pri prihlasovaní na konkrétny seminár, keďže po termíne stanovenom EJTN na nomináciu sa systém uzatvára.

 

Vzhľadom na vývoj pandemickej situácie súvisiacej s COVID-19 v prípade zmien, pokiaľ ide  o formu podujatia (on-line alebo prezenčná forma), vám budú poskytnuté informácie priamo zo strany EJTN.

 

Pripomíname vám povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup TU) do svojich osobných súborov v prípade, že ho tam ešte nemáte nahraté.

 

Podmienkou účasti na seminári je súhlas priameho nadriadeného s prihlásením a absolvovaním aj on-line zahraničného seminára alebo výmenného programu a prihlásenie na stránke JA SR.

 

Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať stručnú  správu po  absolvovaní  seminára v termíne do 15 dní  po jeho absolvovaní.  Na základe uvedenej správy bude vyznačená vaša aktívna účasť na podujatí.   

 

Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre vás a zamestnancov akadémie.

 

 

 

Odborný garant
EJTN
Iná primárna skupina
Sudcovia pre správne právo
Počet účastníkov
2
Zodpovedný koordinátor
EJTN
Tajomník JA pre prípravu
JUDr. Dagmar Hupková
Urgentná komunikácia
dagmar.hupkova@justice.sk