Podpora pri dokončení založenia Justičnej akadémie Slovenska