5. medzinárodná konferencia o justičnom vzdelávaní, Bordeaux