Stretnutie riaditeľov vzdelávacích inštitúcií, Paríž