Druhý ročník medzinárodnej konferencie „Československé právnické dni“.