Justičná akadémia bude spolupracovať s Právnickou fakultou Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach