Zasadnutie Valného zhromaždenia Európskej justičnej vzdelávacej siete