Príprava študijného plánu vzdelávania na rok 2018 - zaslanie podnetov