Otázky, z ktorých pozostáva písomný test pre výberové konanie na funkciu sudcu