Európsky súd pre ľudské práva - oznámenie o voľnom pracovnom mieste asistenta