Poľsko, Krakov - Zhromažďovanie a prípustnosť dôkazov v boji proti terorizmu