Príprava študijného plánu vzdelávania na rok 2019 - zaslanie podnetov