Video prenos - Okresný súd Liptovský Mikuláš "Náhrady v civilnom súdnom konaní"