Manažérska miniakadémia (Manažérska komunikácia a vedenie ľudí), DP JA SR Omšenie, OP EVS