Príprava študijného plánu vzdelávania na rok 2020 - zaslanie podnetov