Valné zhromaždenie Európskej justičnej vzdelávacej siete