Ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy Slovenskej republiky, Najvyšší súd SR (zriadenie)