Zdravotníctvo, zdravotné poistenie a ochrana zdravia