Dôležité odkazy na webstránky:

Semináre typu Celoživotné vzdelávanie

NázovDátum
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS16.01.2019 - 18.01.2019
Psychologické aspekty práce sudcu a prokurátora (BA, TT, TN, NR), JA SR Pezinok21.01.2019 - 21.01.2019
Aktuálna judikatúra ESĽP - trestnoprávne aspekty (DP JA SR Omšenie), OP EVS24.01.2019 - 25.01.2019
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS28.01.2019 - 30.01.2019
Sexuálne zneužívanie detí a zverených osôb (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok), APVV-16-047104.02.2019 - 04.02.2019
Manažérska miniakadémia (Manažérska komunikácia a vedenie ľudí), DP JA SR Omšenie, OP EVS04.02.2019 - 05.02.2019
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS11.02.2019 - 13.02.2019
Prejudiciálne konanie pred SD EÚ (najmä v trestných a správnych veciach), celoslovenské podujatie, JA SR Pezinok12.02.2019 - 12.02.2019
Rozsudok v trestnom konaní (DP JA SR Omšenie), OP EVS14.02.2019 - 15.02.2019
O ústavnom súdnictve „vážne i menej vážne“ (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok), OP EVS18.02.2019 - 18.02.2019
Psychologické aspekty práce sudcu a prokurátora (BB, ZA), ÚPV SR Banská Bystrica19.02.2019 - 19.02.2019
Psychologické aspekty práce sudcu a prokurátora (KE, PO), Krajský súd v Košiciach04.03.2019 - 04.03.2019