Aktívne podujatia

Názov Dátum
Aktuálna judikatúra v obchodnom práve (JA Pezinok) 13. 04. 2023 - 13. 04. 2023
Prihláška
Úlohy sudcu a návrhové oprávnenia prokurátora pri rozhodovaní o väzbe v prípravnom konaní (DP Omšenie) 13. 04. 2023 - 14. 04. 2023
Prihláška
Riadenie času (ONLINE) 17. 04. 2023 - 17. 04. 2023
Prihláška
Trestná činnosť páchaná v súvislosti s detskou pornografiou, aplikačné problémy v praxi, komparatívny pohľad (JA Pezinok) 17. 04. 2023 - 17. 04. 2023
Prihláška
Aplikácia práva EÚ všeobecnými a správnymi súdmi SR (DP Omšenie) 17. 04. 2023 - 18. 04. 2023
Prihláška
Riadenie času (ONLINE) 18. 04. 2023 - 18. 04. 2023
Prihláška
Aktuality z judikatúry ESĽP k problematike rodinného práva (JA Pezinok) 18. 04. 2023 - 18. 04. 2023
Prihláška
Riadenie času (ONLINE) 19. 04. 2023 - 19. 04. 2023
Prihláška
Nemecký jazyk - právnická terminológia (DP Omšenie) 19. 04. 2023 - 21. 04. 2023
Prihláška
Súdny dvor EÚ a národné súdy (ONLINE) 21. 04. 2023 - 21. 04. 2023
Prihláška
Záložné právo (JA Pezinok) 24. 04. 2023 - 24. 04. 2023
Prihláška
Účinky insolvenčných konaní a preventívna reštrukturalizácia, špeciálne konkurzy a reštrukturalizácia (DP Omšenie) 24. 04. 2023 - 25. 04. 2023
Prihláška
Grooming ako súčasť stratégie osôb, dopúšťajúcich sa sexuálnych deliktov na deťoch (opakované podujatie), ONLINE 26. 04. 2023 - 26. 04. 2023
Prihláška
Online-webinár o právach obetí; Zločiny z nenávisti: ochrana občanov 27. 04. 2023 - 27. 04. 2023
Prihláška
Elektronické dôkazy v trestnom konaní. Komparatívny pohľad (JA Pezinok) 27. 04. 2023 - 27. 04. 2023
Prihláška
Aktuálna judikatúra a právna úprava pri určovaní rozhodného práva v cezhraničných sporoch (ONLINE) 27. 04. 2023 - 28. 04. 2023
Prihláška
On-line-webinar - Zločiny z nenávisti: ochrana občanov 27. 04. 2023 - 27. 04. 2023
Prihláška
Alternatívna a restoratívna justícia (DP Omšenie) 27. 04. 2023 - 28. 04. 2023
Prihláška
Vybrané aspekty ekonomickej trestnej činnosti so zameraním na trestný čin legalizácie výnosu z trestnej činnosti a s ním súvisiace trestné činy (daňové a majetkové trestné činy), JA Pezinok 02. 05. 2023 - 02. 05. 2023
Prihláška
Psychologické aspekty výkonu rozhodnutia v kontexte poručníckej agendy (ONLINE) 03. 05. 2023 - 03. 05. 2023
Prihláška
Európsky zatýkací rozkaz a extradíčné konanie, špecifiká a problémy aplikačnej praxe, súvisiaca judikatúra NS SR, ÚS SR, SD EÚ a ESĽP (DP Omšenie) 04. 05. 2023 - 05. 05. 2023
Prihláška
Odporovateľné právne úkony v konkurze. Novinky v konkurznom práve (JA Pezinok) 05. 05. 2023 - 05. 05. 2023
Prihláška
Konanie pred Ústavným súdom SR podľa čl. 127 Ústavy SR a aktuálna rozhodovacia činnosť Ústavného súdu (JA Pezinok) 11. 05. 2023 - 11. 05. 2023
Prihláška
Vybrané otázky antidiskriminačného práva (DP Omšenie) 11. 05. 2023 - 12. 05. 2023
Prihláška
Trestné činy v doprave (JA Pezinok) 15. 05. 2023 - 15. 05. 2023
Prihláška
Psychologický a lingvistický diskurz kritického myslenia v kontexte empatickej verbálnej komunikácie (ONLINE) 15. 05. 2023 - 16. 05. 2023
Prihláška
Zaisťovanie hnuteľného a nehnuteľného majetku z pohľadu Úradu pre správu zaisteného majetku (JA Pezinok) 17. 05. 2023 - 17. 05. 2023
Prihláška
Vybrané zaisťovacie úkony v prípravnom konaní – aplikačná prax (JA Pezinok) 18. 05. 2023 - 18. 05. 2023
Prihláška
Ako efektívne vyriešiť konflikty a brániť sa voči manipulácii (ONLINE) 22. 05. 2023 - 22. 05. 2023
Prihláška
Ako efektívne vyriešiť konflikty a brániť sa voči manipulácii (ONLINE) 23. 05. 2023 - 23. 05. 2023
Prihláška
Ako efektívne vyriešiť konflikty a brániť sa voči manipulácii (ONLINE) 24. 05. 2023 - 24. 05. 2023
Prihláška
Aktuálne otázky pracovného práva (ONLINE) 25. 05. 2023 - 26. 05. 2023
Prihláška
Medicínsko-právne spory (DP Omšenie) 25. 05. 2023 - 26. 05. 2023
Prihláška
Česká republika - Kroméříž - Právne jazykové vzdelvanie v oblasti spolupráce v oblasti ľudských práv 05. 06. 2023 - 09. 06. 2023
Prihláška
Nemecko, Norimberg - Spoločné vzdelávanie GNS o základných medzinárodných zločinoch 05. 06. 2023 - 07. 06. 2023
Prihláška
Nemecko, Trier - Posudzovanie a umelá inteligencia. Filozofický prístup 05. 06. 2023 - 09. 06. 2023
Prihláška
Maďarsko, Budapešť - Obchodovanie s ľuďmi - sexuálne vykorisťovanie 06. 06. 2023 - 09. 06. 2023
Prihláška
Nemecko, Trier - EPPO: vyšetrovanie a trestné stíhanie s cieľom bojovať proti zločinom proti finančným záujmom EÚ (všeobecná situácia; jurisdikcia; porovnávacie trestné právo) 13. 06. 2023 - 14. 06. 2023
Prihláška
Taliansko, Neapol - Letná jazyková škola so zamraním na trestné veci 19. 06. 2023 - 23. 06. 2023
Prihláška
Grécko, Thessaloniki - Mediácia a zmier 20. 06. 2023 - 21. 06. 2023
Prihláška
Poľsko, Lublin - Jazykové vzdelávanie v oblasti spolupráce v občianských veciach 03. 07. 2023 - 07. 07. 2023
Prihláška
Taliansko, Neapol - Letná jazyková škola so zameraním na ľudské práva 24. 07. 2023 - 28. 07. 2023
Prihláška
Nemecko, Trier - Letná jazyková škola so zameraním na etiku a sudcovské zručnosti 28. 08. 2023 - 01. 09. 2023
Prihláška
Rumunsko, Bukurešť - Jazykové vzdelávanie so zameraním na právo životného prostredia 11. 09. 2023 - 13. 09. 2023
Prihláška
Španielsko, Barcelona - Ľudské a základné práva v 21. storočí: Dialógy medzi vnútroštátnymi a európskymi súdmi 21. 09. 2023 - 22. 09. 2023
Prihláška
Nemecko, Trier - Právo životného prostredia EÚ 26. 09. 2023 - 27. 09. 2023
Prihláška
Bulharsko, Sofia - Počítačová kriminalita a elektronické dôkazy 28. 09. 2023 - 29. 09. 2023
Prihláška
Španielsko, madrid - Jazykové vzdelávanie v oblasti spolupráce v trestných veciaich 02. 10. 2023 - 06. 10. 2023
Prihláška
Nemecko, Lipsko- Európsky vyšetrovací príkaz v praxi (vrátane pokročilých digitálnych nástrojov) 05. 10. 2023 - 06. 10. 2023
Prihláška
Rakúsko, Viedeň - Kultúrna rozmanitosť v súdnej sieni 16. 10. 2023 - 17. 10. 2023
Prihláška
Grécko, Thessaloniki - Cezhraničné právo v Európskej únii 18. 10. 2023 - 19. 10. 2023
Prihláška
Taliansko, Neapol - Súdna spolupráca v TV:praktická simulácia na základe prípadov (obchodovanie s ľuďmi) 24. 10. 2023 - 25. 10. 2023
Prihláška
Luxembursko, Luxemburg - Predbežné rozhodnutia a konanie pred súdmi EÚ 25. 10. 2023 - 26. 10. 2023
Prihláška
Chorvátsko, Zagreb - Jazykové vzdelávanie - oblasť azylu a utečencov 25. 10. 2023 - 27. 10. 2023
Prihláška
Francúzsko, Paríž - Procesné záruky v trestnom konaní v EÚ v praxi: zameranie na smernicu o deťoch (špecializované) 30. 10. 2023 - 31. 10. 2023
Prihláška
Bulharsko, Sofia - Európsky občiansky súdny poriadok vo veciach rodinného práva 02. 11. 2023 - 03. 11. 2023
Prihláška
Taliansko , Neapol - Jazykové vzdelávanie - Ludské práva EÚ 06. 11. 2023 - 10. 11. 2023
Prihláška
Nemecko, Trier - Európsky zákon o platobnej neschopnosti 08. 11. 2023 - 09. 11. 2023
Prihláška
Nemecko, Trier - Európsky zákon o platobnej neschopnosti 08. 11. 2023 - 09. 11. 2023
Prihláška
Nemecko, Trier - Európsky zákon o platobnej neschopnosti 08. 11. 2023 - 09. 11. 2023
Prihláška
Rumunsko, Bukurešť - Súdna etika a správanie - otváranie nových obzorov 13. 11. 2023 - 14. 11. 2023
Prihláška
On-line - Webinar o umelej inteligencie a ľudských právach 15. 11. 2023 - 15. 11. 2023
Prihláška
On-line - Webinar o umelej inteligencie a ľudských právach 15. 11. 2023 - 15. 11. 2023
Prihláška
On-line - Webinar o umelej inteligencie a ľudských právach 15. 11. 2023 - 15. 11. 2023
Prihláška
Španielsko, Madrid - Vyšetrovanie a stíhanie prípadov THB v EÚ (obchodovanie s ľuďmi) 16. 11. 2023 - 17. 11. 2023
Prihláška
Fínsko, Tikkurilla - Azylové právo 16. 11. 2023 - 17. 11. 2023
Prihláška
Grécko, Thessaloniki - Ekonomické trestné činy: vymáhanie majetku a konfiškácia v EÚ v praxi: zameranie na nariadenie 2018/1805 zo 14. novembra 2018 (špecializácia) 20. 11. 2023 - 21. 11. 2023
Prihláška
Chorvátsko, Zadar - Predchádzanie konfliktom 29. 11. 2023 - 30. 11. 2023
Prihláška
Belgicko, Brusel - Európske právo obchodných spoločností 07. 12. 2023 - 08. 12. 2023
Prihláška
Portugalsko, Lisabon - Súdna ochrana zdravia ako základné právo 14. 12. 2023 - 15. 12. 2023
Prihláška