Aktívne podujatia

Názov Dátum
Efektívna komunikácia (KE, PO), ONLINE 27. 01. 2022 - 27. 01. 2022
Prihláška
Fenomén etikety (BB, ZA), OP EVS (ONLINE) 27. 01. 2022 - 27. 01. 2022
Prihláška
Nemecký jazyk - právnická terminológia (ONLINE) 02. 02. 2022 - 04. 02. 2022
Prihláška
Fenomén etikety (KE, PO), OP EVS (ONLINE) 08. 02. 2022 - 08. 02. 2022
Prihláška
Traumou-informovaný prístup voči obetiam trestných činov (ONLINE) 09. 02. 2022 - 09. 02. 2022
Prihláška
Právny pluralizmus, OP EVS (ONLINE) 10. 02. 2022 - 11. 02. 2022
Prihláška
Manažment času (BA, TT, NR, TN), ONLINE 14. 02. 2022 - 14. 02. 2022
Prihláška
Revidované nariadenie Brusel II - cezhraničný rozvod a rodičovské práva a povinnosti v novej právnej úprave EÚ (OP EVS), ONLINE 14. 02. 2022 - 15. 02. 2022
Prihláška
Manažment času (BB, ZA), ONLINE 15. 02. 2022 - 15. 02. 2022
Prihláška
Manažment času (KE, PO), ONLINE 16. 02. 2022 - 16. 02. 2022
Prihláška
Zrušenie, likvidácia a zánik obchodných spoločností (OPEVS), ONLINE 21. 02. 2022 - 22. 02. 2022
Prihláška
Aktuálne otázky rodinného práva v rozhodovacej činnosti súdov (ONLINE) 23. 02. 2022 - 23. 02. 2022
Prihláška
Aktuálne otázky pracovného práva (OP EVS), ONLINE 24. 02. 2022 - 24. 02. 2022
Prihláška
Limity základných práv: Súdy ako aktéri kultúrnej vojny ( OP EVS), ONLINE 28. 02. 2022 - 28. 02. 2022
Prihláška
Francúzsko, Štrasburg - on-line- študijný pobyt Európsky súd pre ľudské práva 01. 03. 2022 - 02. 03. 2022
Prihláška
Protokol vedenia rozhovoru s dieťaťom (ONLINE) 14. 03. 2022 - 14. 03. 2022
Prihláška
Luxemburg - on-line -študijný pobyt na Súdnom dvore EÚ 14. 03. 2022 - 15. 03. 2022
Prihláška
Česká republika - Kroměříž - Základy práva hospodárskej súťaže EÚ 22. 03. 2022 - 23. 03. 2022
Prihláška
Rumunsko, Bukurešť - Vykonávanie dôkazov a doručovanie dokumentov 25. 03. 2022 - 26. 03. 2022
Prihláška
On-line - Právo obetí trestných činov 29. 03. 2022 - 29. 03. 2022
Prihláška
Maďarsko, Budapešť - Jazykové vzdelávanie - právnická terminológia Cybercrime 30. 03. 2022 - 01. 04. 2022
Prihláška
Barcelona, Španielsko - Ochrana spotrebiteľa - právo EÚ 31. 03. 2022 - 01. 04. 2022
Prihláška
Rumunsko, Bukurešť - Obchodovanie s ľuďmi 05. 04. 2022 - 06. 04. 2022
Prihláška
Lotyšsko, Riga - Procesné záruky v trestnom procese 07. 04. 2022 - 08. 04. 2022
Prihláška
Portugalsko, Lisabon - Migračné právo 07. 04. 2022 - 08. 04. 2022
Prihláška
Poľsko, Krakov- Antisemitizmus a nenávistné trestné činy 21. 04. 2022 - 22. 04. 2022
Prihláška
Nemecko, Halle - študijný pobyt v Max Planck Institute 25. 04. 2022 - 29. 04. 2022
Prihláška
Rakúsko, Viedeň - FRA - Európska agentúra pre základné ľudské práva 27. 04. 2022 - 28. 04. 2022
Prihláška
Taliansko, Rím - Digitalizácia v správnom práve 27. 04. 2022 - 28. 04. 2022
Prihláška
Grécko, Thessaloniki - Jazykové vzdelávanie-azylové právo a utečenci 27. 04. 2022 - 29. 04. 2022
Prihláška
Luxemburg - on-line -študijný pobyt na Súdnom dvore EÚ 02. 05. 2022 - 03. 05. 2022
Prihláška
Grecko, Thessaloniki - Brusel Ia, Rome I a Rome II 02. 05. 2022 - 03. 05. 2022
Prihláška
Francúzsko, Štrasburg - on-line -študijný pobyt 03. 05. 2022 - 04. 05. 2022
Prihláška
Litva, Vilnius - Letná škola - jazykové vzdelávanie so zameraním na rodinné právo 09. 05. 2022 - 13. 05. 2022
Prihláška
Portugalsko, Lisabon - Azylové právo 10. 05. 2022 - 11. 05. 2022
Prihláška
Rakúsko, Viedeň - FRA - Európska charta-Základné ľudské práva 12. 05. 2022 - 13. 05. 2022
Prihláška
Francúzsko, Bordeaux - Jazykové vzdelávanie - spolupráca v trestných veciach 16. 05. 2022 - 20. 05. 2022
Prihláška
Grécko, Thessaloniki - ekonomické trestné činy - konfiškácia a zhabanie majetku v EÚ 19. 05. 2022 - 20. 05. 2022
Prihláška
Francúzsko, Štrasburg - on-line -študijný pobyt na ESĽP 21. 06. 2022 - 22. 06. 2022
Prihláška
Luxemburg - on-line -študijný pobyt na Súdnom dvore EÚ 04. 07. 2022 - 05. 07. 2022
Prihláška