Termíny odborných justičných skúšok v roku 2022

Znenie ust. § 12 ods. 4 zákona č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii v znení neskorších predpisov:

"Vykonanie skúšky zabezpečuje akadémia spravidla dvakrát do roka, v jarnom a v jesennom období."

 

Termíny odborných justičných skúšok podľa študijného plánu na rok 2022

Rada Justičnej akadémie Slovenskej republiky na svojom 14. zasadnutí konanom dňa 11. novembra 2021 v Justičnej akadémii Slovenskej republiky v Pezinku a prostredníctvom videokonferenčnej platformy ZOOM schválila termíny odborných justičných skúšok na rok 2022:

 

I. termín (jarný termín)

písomná časť odbornej justičnej skúšky (Justičná akadémia SR v Pezinku):

  • 25.05.2022 (streda), 26.05.2022 (štvrtok) a 27.05.2022 (piatok) pre vyšších súdnych úradníkov, asistentov sudcu Najvyššieho súdu SR a Najvyššieho správneho súdu SR a právnych čakateľov prokuratúry

ústna časť odbornej justičnej skúšky (Justičná akadémia SR v Pezinku):

  • 07.06.2022 (utorok), 08.06.2022 (streda) a 09.06.2022 (štvrtok) pre vyšších súdnych úradníkov, asistentov sudcu Najvyššieho súdu SR a Najvyššieho správneho súdu SR a právnych čakateľov prokuratúry

 

II. termín (jesenný termín)

písomná časť odbornej justičnej skúšky (Justičná akadémia SR v Pezinku):

  • 12.10.2021 (streda), 13.10.2022 (štvrtok), 14.10.2022 (piatok) pre vyšších súdnych úradníkov, asistentov sudcu Najvyššieho súdu SR a Najvyššieho správneho súdu SR

ústna časť odbornej justičnej skúšky (Justičná akadémia SR v Pezinku):

  • 18.10.2022 (utorok), 19.10.2022 (streda) a 20.10.2022 (štvrtok) pre vyšších súdnych úradníkov, asistentov sudcu Najvyššieho súdu SR a Najvyššieho správneho súdu SR

 

Uznesenie č. 129: Rada schvaľuje termíny odbornej justičnej skúšky pre rok 2022 nasledovne: jarný termín odbornej justičnej skúšky: Písomná časť: 25.05.2022 (streda) – 27.05.2022 (piatok), Ústna časť: 07.06.2021 (utorok) – 09.06.2022 (štvrtok). Jesenný termín odbornej justičnej skúšky: Písomná časť: 12.10.2022 (streda) – 14.10.2022 (piatok), Ústna časť: 18.10.2022 (utorok) – 20.10.2022 (štvrtok).