Dôležité odkazy na webstránky:

Aktívne podujatia

NázovDátum
Nemecko, Trier - Európske právo v oblasti rodovej rovnosti - séria seminárov 19.03.2018 - 21.03.2018
Česká republika - Kroměříž-Rodinné právo verejné 23.05.2018 - 25.05.2018
Civilný sporový poriadok v komparatívnej perspektíve s nemeckým Civilným súdnym poriadkom (JA SR Pezinok), OP EVS24.05.2018 - 24.05.2018
Obchodovanie s ľuďmi (DP JA SR Omšenie)28.05.2018 - 29.05.2018
Aktuálna rozhodovacia prax vo vzťahu k zodpovednosti za škodu v súkromnom práve (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok), OP EVS30.05.2018 - 30.05.2018
Zodpovednosť pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok)31.05.2018 - 31.05.2018
Diskusné fórum CSP / CMP I. (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok)04.06.2018 - 04.06.2018
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS11.06.2018 - 13.06.2018
Pramene práva (DP JA SR Omšenie)18.06.2018 - 19.06.2018
Time management, efektívne využitie času - BA, TT, TN, NR (JA SR Pezinok)20.06.2018 - 20.06.2018
Prejudiciálna otázka (DP JA SR Omšenie), OP EVS22.06.2018 - 22.06.2018
Trestanie mladistvých (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok), OP EVS26.06.2018 - 26.06.2018
Veľká Británia, Londýn - Sudcovské remeslo26.06.2018 - 27.06.2018
Poľsko, Krakov - Letná jazyková škola so zameraním na civilné veci27.08.2018 - 31.08.2018
ˇPoľsko, Lublin - Ľudské práva a prístup k spravodlivosti v EÚ17.09.2018 - 18.09.2018
Portugalsko, Lisabon - Európske pracovné právo 24.09.2018 - 25.09.2018
Francúzsko, Štrasburg - Vzdelávanie pre lektorov v oblasti ľudských práv (externých členov pedagogického zboru JA SR)24.09.2018 - 25.09.2018
Taliansko, Scandicci - Kybernetické trestné činy, medzinárodná spolupráca v trestných veciach27.09.2018 - 28.09.2018
Chorvátsko, Zadar -Antitrustové právo EU27.09.2018 - 28.09.2018
Španielsko, Barcelona - Jazykové vzdelávanie - Ľudské práva v EÚ01.10.2018 - 05.10.2018
Rakúsko,Viedeň - Lingvistický seminár - Súťažné právo17.10.2018 - 19.10.2018
Španielsko, Barcelona - Priame zdaňovanie EÚ23.10.2018 - 24.10.2018
Taliansko, Scandicci - Európsky príkaz na zablokovanie účtov24.10.2018 - 25.10.2018
Bulharsko, Sofia - Jazykové vzdelávanie - Rodinné právo05.11.2018 - 09.11.2018
AIAKOS 2018 - výmenný program 05.11.2018 - 23.11.2018
Taliansko, Rím - Súťažné právo EÚ08.11.2018 - 09.11.2018
Španielsko, Madrid - Konfiškácia a zhabanie majetku v EÚ26.11.2018 - 27.11.2018
Nemecko, Trier - Ochrana spotrebiteľa28.11.2018 - 29.11.2018
Grécko, Thessaloniki - Ochrana údajov a právo na súkromie12.12.2018 - 13.12.2018
Śvédsko, Štokholm - Sudcovské remeslo13.12.2018 - 14.12.2018