Dôležité odkazy na webstránky:

Aktívne podujatia

NázovDátum
Holandsko, Hague - Dlhodobé stáže EUROJUST - 3-4 mesiace01.01.2018 - 31.12.2018
Výmenný program pre justičné autority01.01.2018 - 31.12.2018
Prípravné vzdelávanie právnych čakateľov prokuratúry "vzdelávanie v oblasti verejného práva" (DP JA SR Omšenie)08.01.2018 - 11.01.2018
Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS (1. časť) - VSÚ, JČ, AS NS SR, SP ÚS SR (DP JA SR Omšenie), OP EVS15.01.2018 - 18.01.2018
Prípravné vzdelávanie právnych čakateľov prokuratúry "vzdelávanie v oblasti medzinárodného a európskeho práva" DP JA SR Omšenie 22.01.2018 - 25.01.2018
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS22.01.2018 - 24.01.2018
Prípravné vzdelávanie kandidátov na funkciu sudcu I. časť (JA SR Pezinok)29.01.2018 - 30.01.2018
Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS (2. časť) - VSÚ, JČ, AS NS SR, SP ÚS SR (DP JA SR Omšenie), OP EVS29.01.2018 - 01.02.2018
Česká republika, Praha - Uplatňovanie noriem EÚ v trestnom súdnictve01.02.2018 - 02.02.2018
Prípravné vzdelávanie kandidátov na funkciu sudcu II. časť (JA SR Pezinok)05.02.2018 - 06.02.2018
Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS (1. časť) - PČP (DP JA SR Omšenie), OP EVS05.02.2018 - 08.02.2018
Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS (3. časť) - VSÚ, JČ, AS NS SR, SP ÚS SR (DP JA SR Omšenie), OP EVS12.02.2018 - 15.02.2018
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS12.02.2018 - 14.02.2018
Rumunsko, Bukurešť - Ľudské práva a prístup k spravodlivosti v EÚ15.02.2018 - 16.02.2018
Umenie a právo (celoslovenské podujatie v JA SR Pezinok), OP EVS19.02.2018 - 19.02.2018
Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS (2. časť) - PČP (DP JA SR Omšenie), OP EVS19.02.2018 - 22.02.2018
Česká republika, Praha - Uplatňovanie noriem EÚ v trestnom súdnictve22.02.2018 - 23.02.2018
Postrekodifikačná aplikačná prax pre II. stupeň (sporový a mimosporový poriadok), celoslovenské podujatie v JA SR Pezinok22.02.2018 - 22.02.2018
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS26.02.2018 - 28.02.2018
Portugalsko, Lisabon - Kybernetické trestné činy - medzinárodná spolupráca v trestných veciach05.03.2018 - 06.03.2018
Rumunsko, Bukurešť - Lingvistický seminár -justičná spolupráca v civilných veciach05.03.2018 - 09.03.2018
Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS (3. časť) - PČP (DP JA SR Omšenie), OP EVS05.03.2018 - 08.03.2018
Francúzsko, Bordeaux - Lingvistický seminár - justičná spolupráca v trestných veciach12.03.2018 - 16.03.2018
Belgicko, Brusel - Letná jazyková škola so zameraním na trestnú terminológiu12.03.2018 - 16.03.2018
Grécko,Thessaloniki - Aplikácia základných práv a slobôd 15.03.2018 - 16.03.2018
Španielsko, Barcelona - Insolvenčné právo11.04.2018 - 12.04.2018
Rakúsko, Viedeň - Uplatňovanie Charty základných práv EÚ19.04.2018 - 20.04.2018
Belgicko, Brusel - Zmierovacie konanie a mediácia23.04.2018 - 24.04.2018
Španielsko, Madrid - Lingvistický seminár so zameraním na kybernetické trestné činy23.04.2018 - 25.04.2018
Luxemburg - Dlhodobé stáže na Súdnom dvore EÚ - 6 mesiacov 01.09.2018 - 28.02.2019
Luxembursko - Dlhodobé stáže na Súdnom dvore EÚ - 10 mesiacov01.09.2018 - 30.06.2019
Francúzsko, Štrasburg - Dlhodobá stáž na Európskom súde pre ľudské práva - 12 mesiacov01.09.2018 - 31.08.2019