Dôležité odkazy na webstránky:

Zvládanie záťažových situácií pri výkone súdneho rozhodnutia vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS

  Číslo: 
  2017/KSP/88/OP EVS/27.-29.11.2017
  Druh: 
  viacdenný
  Typ: 
  Celoživotné vzdelávanie
  Plný názov: 
  Zvládanie záťažových situácií pri výkone súdneho rozhodnutia vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS
  Miesto konania: 
  Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Omšenie č. 825, 914 43 Omšenie
  Termín: 
  27. November 2017 - 10:00 - 29. November 2017 - 12:45
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  21. November 2017

  Program vzdelávacieho podujatia

  Informačný formulár vzdelávacieho podujatia

  Lektor(i): 

  PhDr. Silvia Dončevová, PhD., PhDr. Dáša Oravkinová

  Iná primárna skupina: 
  sudcovia, vyšší súdni úradníci, justiční čakatelia
  Počet účastníkov: 
  10
  Zodpovedný koordinátor: 
  PhDr. Gabriela Urbanská, vedúca útvaru justičného vzdelávania, tel. č.: 033/88 18 313, 0911 960 972, e-mail: gabriela.urbanska@justice.sk