Dôležité odkazy na webstránky:

Prokurátori, sudcovia a tréning vo veciach trestných činov motivovaných nenávisťou (DP JA SR Omšenie), OP EVS

  Číslo: 
  2017/KVP/64/OP EVS
  Druh: 
  viacdenný
  Typ: 
  Celoživotné vzdelávanie
  Plný názov: 
  Prokurátori, sudcovia a tréning vo veciach trestných činov motivovaných nenávisťou (DP JA SR Omšenie), OP EVS
  Miesto konania: 
  Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Omšenie č. 820, 914 43 Omšenie
  Termín: 
  27. November 2017 - 9:45 - 28. November 2017 - 14:45
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  16. November 2017

  Program vzdelávacieho podujatia

  Informačný formulár vzdelávacieho podujatia

  Pracovný jazyk: slovenský jazyk / anglický jazyk (simultánne tlmočenie)

  Odborný garant: 
  JUDr. Eduard Korpáš, PhD., e-mail: eduard.korpas@justice.sk, tel. číslo: 033/ 88 18 318
  Lektor(i): 

  Maria Teresa Verdugo Moreno (prokurátorka, Španielsko), Francois Deleu (zástupca ODIHR), Daniel Milo (externý poradca ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky), Irena Bihariová (právnička, predsedníčka OZ Ľudia proti rasizmu), Peter Wilfling (právnik spolupracujúci s VIA IURIS)

  Iná primárna skupina: 
  sudcovia, prokurátori
  Iná sekundárna skupina: 
  vyšší súdni úradníci, justiční čakatelia, asistenti sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, právni čakatelia prokuratúry
  Počet účastníkov: 
  20
  Zodpovedný koordinátor: 
  PhDr. Gabriela Urbanská, vedúca útvaru justičného vzdelávania, tel. č.: 033/88 18 313, 0911 960 972, e-mail: gabriela.urbanska@justice.sk