Dôležité odkazy na webstránky:

Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS (3. časť) - PČP (DP JA SR Omšenie), OP EVS

  Číslo: 
  2018/KSP/6/OP EVS
  Druh: 
  viacdenný
  Typ: 
  Prípravné vzdelávanie
  Plný názov: 
  Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS - 3. časť (vzdelávanie pre právnych čakateľov prokuratúry, ktorí sa mienia zúčastniť odbornej justičnej skúšky v termíne 04.04.2018 /písomná časť/ a 24.-25.04.2018 /ústna časť/), DP JA SR Omšenie, OP EVS
  Miesto konania: 
  Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Omšenie č. 820, 914 43 Omšenie
  Termín: 
  5. Marec 2018 - 10:00 - 8. Marec 2018 - 15:45
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  1. Február 2018

  Program 3. časti predskúškového sústredenia pre PČP

  Informačný formulár 3. časti predskúškového sústredenia pre PČP

  Lektor(i): 

  JUDr. Elena Kováčová (členka skúšobnej komisie OJS; externá členka pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; predsedníčka senátu správneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky), JUDr. Slavomír Šúrek (člen skúšobnej komisie OJS; externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; zástupca riaditeľa a vedúci oddelenia dozoru orgánov verejnej správy, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky), JUDr. Martin Bargel (člen skúšobnej komisie OJS; externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; predseda senátu trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky; podpredseda Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky), prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. (člen skúšobnej komisie OJS; externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; zástupca riaditeľky trestného odboru, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky; vedúci Katedry trestného práva, kriminológie a kriminalistiky, Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave), JUDr. Ladislav Tichý (predseda skúšobnej komisie OJS; externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; zástupca riaditeľa Justičnej akadémie Slovenskej republiky), JUDr. Daniel Hudák (predseda skúšobnej komisie OJS; externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; sudca trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky), Mgr. Eva Kukanová (členka skúšobnej komisie OJS; riaditeľka odboru legislatívy a ústavného práva, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky), JUDr. Jolana Madejová (náhradná členka skúšobnej komisie OJS; externá členka pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; riaditeľka medzinárodného odboru, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky), JUDr. Eva Šeševičková (prokurátorka medzinárodného odboru, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)

  Iná primárna skupina: 
  právni čakatelia prokuratúry, ktorí sa mienia zúčastniť odbornej justičnej skúšky v termíne 04.04.2018 (písomná časť) a 24.04.2018 – 25.04.2018 (ústna časť)
  Počet účastníkov: 
  65
  Zodpovedný koordinátor: 
  PhDr. Gabriela Urbanská, vedúca útvaru justičného vzdelávania, tel. č.: 033/88 18 313, 0911 960 972, e-mail: gabriela.urbanska@justice.sk